Türk-İslam dünyasına damgasını vuran şahsiyetlerden biri olan Hoca Ahmed Yesevî, Unesco tarafından 2016 yılında anılacak önemli kişi olarak seçilmiştir. Hoca Ahmed Yesevî , sadece hayat hikâyesi ile değil çağının Türk ve İslam topluluklarının meselelerine getirdiği açıklamalarıyla günümüzde de hak edecek bir saygınlık kazanmıştır. Onun fikirleri 19. ve 20. yüzyılda her yönüyle arayış içinde olan kendi medeniyetine nefes ve soluk alacak istikametler çizmede faydalı olmuştur.
 
Hoca Ahmed Yesevî, bir mefkûre insanı olduğunu eylemleri, faaliyetleri ile göstermiştir. Şubemiz İstanbul Üniversitesi ile beraber Türkiye’nin önündeki sorunlara açıklama ve yol göstermek için bir sempozyumla anmayı zorunlu görmüştür. Bu sempozyumun ana konusu Hoca Ahmed Yesevî'nin hikmetleri üzerinden günümüz Türk ve İslam dünyasının sorunlarına ve birlikteliğine çözüm arayışıdır. Bu sempozyuma 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası akademisyen katılacaktır.

Sempozyum hem Türkiye’de hem de Türk dünyasının önemli bir parçası olan, Kazakistan'da gerçekleştirilecektir. Türkiye ayağı 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirelecektir. Açılış 26 Eylül Pazartesi saat 10:00'da başlayacaktır. Tüm dostlarımız davetlidir.