100. yaşını kutlayan Türk Ocakları, Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de;  “Türk dünyasının, dünü, bugünü, geleceği”  adlı bir konferans tertip etti. Başkanlığını, Azerbaycan Milletvekili Nizami Caferov’un yürüttüğü konferansa; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Nejdet Ünüvar, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Nizami Caferov, milletvekilleri, Türkiye’den gelen Türk Ocakları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. 100. yaşını kutlayan Türk Ocakları’nın, özellikle Bakü’de bulunmasının tesadüf olmadığı anlaşılıyor. Azerbaycanlı siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş adamlarının ev sahipliğindeki konferansın öncülerinden Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram, durumu şöyle açıklıyor:  “Türk Ocakları’nı kuran gençleri etkileyen Hüzeyinzade Alibey’in Azerbaycan kökenli olması ile 1911’deki kuruluş aşamasında ilk toplantıların yine Azerbaycan kökenli Ağaoğlu Ahmet Bey’in evinde gerçekleşmiş olmasından dolayı buradayız...”


       Türk Ocağı heyetinin, Azerbaycan Yazıcılar Birliği’ni ziyaret ettiğini, ayrıca hatırlatalım. Sovyetler Birliği döneminde şiir, roman, hikâye gibi sanat dallarında çok sayıda sanatçı yetiştirdiklerini, bu sayede direniş gösterebildiklerini, insanların o dönem çok kitap okuduğunu ve fakat günümüzde, televizyonun ve internetin kötü tesiriyle, sanat ve edebiyatta okuyucu azlığı yaşandığını, üretimin durma noktasına geldiğini... ziyaret vesilesiyle bildiriyor, yazar Anar Rızayev.
4 gün süren etkinlik çerçevesinde, ocağın ilk kurucularından ve emektarlarından Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Ali Bey Hüseyinzade, Ziya Gökalp gibi düşünürler de unutulmamış... Bir fikir ve irfan ocağı olan Türk Ocakları aracılığıyla neşredilen, Türk Yurdu dergisini, 100. yaş günü münasebetiyle, aynı zamanda, hatırlamak gerekiyor. 1911 yılından itibaren yayımlanan bu derginin, Türk düşünce hayatına olan katkısı yadsınabilir mi?
Saflarımızı sık tutmalıyız...


       Bir müddet evvel, Türk Ocakları’nın Afyonkarahisar şubesinde, 100. yılın görkemli bir şekilde kutlanacağını açıklayan Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür, sözlerine şöyle devam etmişti:  “...Bugün Türk Ocağı’na, kuruluş döneminden daha fazla ihtiyaç vardır. Türk Ocağı kuruluş yıllarında çağın gereklerine uygun bir misyonu ifa etti. O gün devletin bekası ve güvenlik öncelikliydi. Bugün de Türk Ocakları çağın gereklerine uygun bir anlayışla çalışma yapmalıdır. Her ocaklı millî bayrağımızın bir temsilcisidir. Fitne ve tezviratın önüne geçmeliyiz. Saflarımızı sık tutmalıyız. Hasbi çalışmalarımızdan bizi alıkoymak isteyen ve fırsat kollayanlar olacaktır. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Ocak hiçbir ocaklının meslekî veya siyasî beklentisine hizmet eden bir yer değildir. Bir fikrin başarıya ulaşması için iki yol vardır. Bunlardan ilki sivil toplum, ikincisi siyasettir. Bir fikrin başarıya ulaşması için siyaset son derece gerekli bir enstrümandır. Türk Ocağı siyasi bir platform değildir. Ancak bu siyaseti mekruh saymak anlamına gelmemelidir. Ocak, fikrin mutfağıdır. Burada imal edilen fikri servis etmek siyasetin ve siyasetçinin görevidir. Ocak siyaseti dışarıdan tanzim etmeye çalışmaz. Aynı şekilde siyasetçinin de ocağı siyasî arena haline getirmemesi gerekir.”