İSTANBUL TÜRK OCAĞI

ÜNİVERSİTELER ARASI HİKÂYE YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTLARI:

1. Eserler 12 punto, Times New Roman fontu ile, 1.5 satır aralığında, bilgisayar ile yazılmış olmalı,  hikaye ve denemeler A4 ebadında 5 sayfayı geçmemelidir.

2. Konu ve anlatım serbesttir, ancak genel ahlak kurallarına uygun bir dil kullanılmalıdır.

3. Son başvuru tarihi 14 NİSAN 2017 Cuma mesai bitimidir.

4. Sonuçlar 01 MAYIS 2017 Pazartesi günü www.istanbul-turkocagi.org sitesinden duyurulacaktır.

5. Hedef kitle ve yarışmaya katılacaklar, İstanbul’daki üniversite öğrencileridir.

6.  Başvuru internet üzerinden mail yoluyla turk.sanatedebiyat@gmail.com adresine yapılacaktır.

7. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

8. Yarışma jürisi şu isimlerden oluşmaktadır:

Prof. Yakup Çelik

Prof. Mehmet Tekin

Şerif Aydemir

Yusuf Dursun

Asuman Güzelce

Kudret Ayşe Yılmaz

9. Ödüller şöyledir:  

Birinciye:   2.000 TL

İkinciye:     1.500 TL

Üçüncüye: 1.000 TL

Mansiyon: 500 TL  (Mansiyon üç kişiye verilecektir.)

10. Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.

11- Yarışmaya katılacak olan hikâyelerden uygun görülenler Türk Yurdu dergisinde veya kitap olarak basılabilir.

 

İletilişim: Doğan Uçan 0 507 174 93 14 / 0 212 513 21 41