PROF. DR.  MEHMET  BAYRAKTAR , ‘’ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ‘Nİ AYAKLAR ALTINA ALMAK , ALLAH’IN İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR. ‘’

İstanbul Türk Ocağı 100. Yıl Sohbetleri  kapsamında   29 Kasım Cuma günü saat 18.00 ‘’ Ümmet  Anlayışımız ‘’ konulu bir panel  düzenlendi.

                İstanbul Türk Ocağı konferans salonunda gerçekleştirilen panel , İstanbul  Türk Ocağı  Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Panelde  Prof . Dr. Mehmet Bayraktar , ‘’ Ümmet , millet , kavm  ve din kavramları  gerçek anlamlarını kaybetmiştir. ‘’ dedi.  Bayraktar , bu kavramları yeniden düşünmemiz  gerektiğini  vurgulayarak , şöyle dedi  : ‘’ Bu kavramlar tam zıttı anlamda anlaşılmaya başlanmıştır. Bozuk anlamlı kavramlar türemiştir. Kavm  kavramı ,  var olmak , ayakta durmak  anlamındadır.Kur ‘an , kavim kelimesini açıklarken o kavmin dinini ön plana çıkarmamaktadır. Ümmet kavramı da aynı soydan veya farklı soydan gelen insan toplulukları olarak açıklanır. Netice olarak Kur’an- ı Kerimde ümmet kavramında din ön plana çıkarılmaz’’ dedi.

                Bayraktar , Kur’an –ı Kerimde  millet kavramı açıklanırken  din vurgusu yapılmakta olduğuna ifade ederek , şunları kaydetti  : ‘’ Millet kavramında insan varlığı ikinci plandadır. Ümmetçiyim diyenlerin , milliyetçiyim demeleri  gerekir. Bir milletin kavmini sevmesi , İslami anlayışa uygundur. Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almak , Allah ‘ın  iradesini yok saymaktır. ‘’

                Bayraktar ,  Türkiye’de  din kavramı , batı toplumundaki din kavramı anlamıyla açıklandığını ifade ederek , şöyle dedi : ‘’ Her partinin bir din politikası olmalıdır. Bu kavramların yerli yerinde kullanıla bilmesi için bu gereklidir. Bu yanlış yorumlamalar , Tanzimat döneminden sonraki kırılmalarla günümüze kadar gelmiştir. Bu kavramların sağlıklı bir anlama kavuşturulması  gerekmektedir. ‘’ dedi.

ONUR KAPLAN