İstanbul Türk Ocağı Gençlik Kollarının bu sene her ay periyodik olarak düzenleyeceği gençlik sempozyumlarının ikincisi “Türklerde Şehircilik Anlayışı” 1 Aralık Pazar günü 13.00’da İstanbul Türk Ocağı Gençlik Kolları Başkanı Barış Onur Sargın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından konferansın I.Oturumunun ilk konuşmacısı Murat Şamil Şen, "Geleneksel Şehir Anlayışımız" konusunu anlattı. İkinci konuşmacı Hasan Turunçkapı, " Modern Dünyada Kent Algısı ve Cumhuriyet Dönemi Ankarası" başlıklı tebliğini sundu. Hasan Turunçkapı ,Sanayi Devrimi ve ortaya çıkardığı sınıf farkı ile kent modelindeki değişikliklere vurgu yaptı. Hasan Turunçkapı’nın sunumunun sonunda konuşmacılar, dinleyicilerin I. Oturum ile alakalı sorularını cevaplandırdı.Konferansın I.Oturumu, oturum başkanı Murat Muslu'nun değerlendirme konuşması ile sona erdi.

Konferansın II. Oturumu  saat 14.30’da başladı. II.Oturumun başkanlığını ise Hakan Kara yaptı. İlk konuşmacı Amine Kaya, " Medeniyetimizin Köklü Şehri Semerkand" adlı sunumunu yaptı. Amine Kaya Daha sonra ikinci konuşmacı Melisnur Çalışkan, "Tanpınar'a Göre Beş Şehir" konulu sunumunu yaptı. Melisnur Çalışkan, Tanpınar’ın Ankara, Bursa, Erzurum,Istanbul ve Konya şehirlerinin yapılarını coğrafi ve  estetik açıdan nasıl değerlendirdiğinden bahsetti.Son konuşmacı, Tuğrul Şevik "Bir Süreç Olarak Türk Mimarisi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Tuğrul Şevik ,Türk kültüründe “Çadır”ın önemli bir unsur olduğunu vurguladı ayrıca “Çadır”ın daha sonraki dönemlerde de Türk mimarisini etkilediğini belirtti. Tuğrul Şevik, geleneksel Türk evi ile çadırın benzerliklerine değindi. II.Oturumun ardından konuşmacılar soruları cevaplandırdı . II.Oturum, oturum başkanı Hakan Kara'nın değerlendirme konuşmasının ardından sona erdi.

III. Oturumda Tatar Milli Hareketi "Azatlık" Tatar Gençleri Birliği Reisi Nail Nabiullin, ocağımızda Tataristanın önemli şehri Kazan hakkında konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda İstanbul Türk Ocağı Gençlik Kollarına teşekkür ederek Gençlik Kolu Başkanı  Barış Onur Sargın’a Tataristan bayrağı, Azadlık hareketinin dergisini birde üzerinde Azadlık Harekinin amlemi olan şapka hediye etti.  İkinci konuşmacı Aleksandr Efremov, Mari El (Rusyaya bağlı özer cumhuriyet) başkenti Yoşkar-Ola’yı anlattı. Fin-Ugor halkının kültürel yapısından bahseti.