Türk Yurdu Okumaları programımız kapsamında 21 Aralık 2016 Pazartesi günü Prof. Dr. Süleyman Dönmez’in "Son Dönem Türk Siyasetini Bilimsel Devrimlerin Yapısı Bağlamında Okumak" başlıklı makalesini okuyarak fikir alışverişinde bulunduk.