Türk Yurdu Okumaları programız kapsamında 5 Aralık 2016 Pazartesi günü Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk’un "Türk Dünyasındaki Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Özgüven Sorunu" başlıklı makalesini okuyarak fikir alışverişinde bulunduk.