Şubemiz tarafından, değişim şiddet ve derinliğinin artmaya devam ettiği Türkiye’de, genç nesillerin görüş ve düşüncelerine yeni soluklar kazandırmak, milli ve muasır olmanın bugünkü anlamı üzerinde yeniden düşündürmek amacıyla hazırlanan “Türk Sosyolojisinin Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp” etkiniliğimize tüm dostlarımız davetlidir

Konuşmacılar
Prof.Dr. Mustafa Tekin- Gökalp'in "İçtimai Usûl-ı Fıkıh" Metodu
Yard. Doç. Dr. Harun ANAY- Ziya Gökalp ve Felsefe
Dr. Aytekin ERSAL- Gökalp Mirası Üzerine Yeniden Düşünmek

Tarih:05.12.2015
Yer:İstanbul Türk Ocağı
Saat:14:00