TÜRK OCAKLARI İSTANBUL ŞUBESİ’NDE 100.YIL KONSERİ

Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından T.C Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve birçok kaymakam, belediye başkanlarının iştiraki ve Melihat Gülses, Faruk Salgar’ın sanatçı olarak katıldıkları 100. Yıl Konseri Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Dr. Cezmi Bayram “Türk Ocaklarının kuruluşunda gençlerin harcı vardır. Askeri tıbbiyeliler önemli rol oynamıştır. Osmanlı münevverlerinin gayreti vardır, ama onun kadar Osmanlı coğrafyasının dışında yetişmiş Türk münevverlerinin de yeri vardır. Çünkü bunların hepsi inanıyordu ki, gerek esir Türkler gerek esir Müslümanlar hürriyetine ancak güçlü ve hayatını devam ettiren bir Osmanlı Devleti ile kavuşabilirler. Öyleyse hepsi elbirliği ile bu devleti yaşatmak zorundadır. İşte bu maksatla Türk Ocakları kuruldu. Çok kısa zamanda Osmanlı coğrafyasında büyük bir millî heyecan meydana geldi. Kurulduğu yıllarda Balkanlarda yenilgiye uğrayan, hüsrana uğrayan bir orduya sahiptik. Ama iki sene sonra yeni bir, bir buçuk milyonluk ordu meydana gelmişti” demiştir. Konuşmasının devamında Başkan Dr. Cezmi Bayram “  …dünyanın da içinde bulunduğu şartları ve milletimizin de sahip olduğu imkânları hesaba katarak yeni bir medeniyet tasavvurunun va’z edilip insanlığa tebliğ zarureti ve göreve ile karşı karşıyayız.. Yani Türk Ocaklarının ikinci yüzyılında ki hedefi sadece devletin varlığını  koruyacak bir millî şuur meydana getirmek değil; bu gücü bütün insanlığın emrine verecek bir ideal haline getirmektir” diyerek Türk Ocaklarının yeni hedefini dile getirdi.  Kutlama da söz alan T.C Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa İsen Türk Ocaklarının 100. yılından duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Bizim sivil toplum kuruluşları içerisinde 100. yılını kutladığımız maalesef çok az sayıda kuruluşumuz var. Bu yüz yılı idrak etmemiz fevkalade önemlidir. Ancak kurumlar misyonlarını devam ettirebildikleri süre içerisinde ayakta kalmaya devam ederler. Aksi takdirde yola çıkmış binlerce nehir var, bunların çoğu denize ulaşamadan yok olup giderler.  Bu bakımdan Türk Ocaklarının yeni bir vizyona yeni bir misyona ihtiyacı olduğu gözüküyordu. Böyle bir ihtiyacın hissedilmesi bile fevkalade önemli. Ben küresel çağda da millî hassasiyetlerin azalmadığını aksine arttığını düşünüyorum. Ama onu yeni ihtiyaçlara soğuk savaşa göre değil de sil baştan dizayn etmek gerekiyordu. Bu niyet bile her şeyden daha önemli” sözleriyle Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın açıkladığı hedefe memnun olduğunu ve niyeti takdir ettiğini ifade etti.  Konser İstanbulluların büyük ilgi görürken, Melihat Gülses ve Faruk Salgar Türk Sanat musikisi ziyafetiyle devam etti. 

   Program 1k1 saat boyunca TRT Avaz ve TRT Müzik kanallarında naklen yayınlandı.

 

 

TÜRK OCAKLARI İSTANBUL ŞUBESİ 100. YIL SOHBETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kuruluşundan itibaren düzenli olarak Cuma sohbetleri ismiyle icra edilen bu yıl “100. Yıl Sohbetleri” ismiyle aralıksız devam eden İstanbul Şubesi, Türk Ocaklarının 100. yaşında da Cuma sohbetlerine devam ediyor.  10 Şubat 2012 tarihinde “Osmanlı-Rus münasebetleri karşısında Kafkaslar” sohbeti Kemal Gürülkan tarafından, 17 Şubat 2012 tarihinde “Aydınlar Ocağı (İbrahim Kafesoğlu, Muharrem Ergin, Ayhan Songar ve Faruk Kadri Timurtaş)” sohbeti Ahmet Emre, Ceylan Çağan, Kübra Yıldırım, Oğuzhan Mert, Yusuf Ağırdaş taraflarından, 24 Şubat 2012 tarihinde “Hocalı katliamı ve Düşündürdükleri” sohbeti Prof. Dr. Halil Bal taraflarından icra edildi.  Mart ayındaki sohbetler ise 2 Mart 2012 tarihinde, “21.Yüzyılda Millî  Olmak” sohbetini Doç. Dr. Zekeriya Kökrek tarafından, 9 Mart 2012 tarihinde “Dünden Bugüne Türkiye’nin Eğitim Politikaları” sohbeti Prof. Dr. İrfan Erdoğan tarafından, 16 Mart 2012 “Evliya Çelebi” sohbeti Prof. Dr. Hayati Develi tarafından, 23 Mart 2012 tarihinde “Azerbaycan’daki Türk Ocakları 100. Yıl Kutlamaları” sohbeti katılımcı heyet tarafından icra edildi.

İSTANBUL TÜRK OCAKLI GENÇLER ABİDE ŞAHSİYETLERİ UNUTMUYOR

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Gençlik kollarına mensup gençler 100. Yıl sohbetlerinin öncesinde kürsüde söz alarak abide şahsiyetleri anlatıyor. 10 Şubat 2012 tarihinde “Hasan Ferit Cansever”  sunumu Tuğrul Şevik’in tarafından, 2 Mart 2012 tarihinde “Dündar Taşer” sunumu Muhittin Cihan Tombak’ın tarafından, 16 Mart 2012 “Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu” sunumu 23 Mart 2012 “Arif Nihat Asya” sunumu Samet Ocakdan tarafından icra edildi. Abide şahsiyetler serisi yılsonuna kadar devam ederken sunumu izleyenlerden büyük ilgi görmektedir. 30 Mart 2012  Tarihinde Ocaklı gençlerden Nilay Birer, Elif Köse Galip Erdem’in hayatı , fikirleri ve ülkücülüğü hakkında bilgi verdiler. Ayrıca İbrahim Metin ve Ahmet İyioldu hatıralalarını naklettiler.