http://www.turkocagi.org.tr/index.php/duyuru/basn-acklamas/6234-tuerk-ocaklar-siyasi-htiraslarn-zemini-olmayacaktr

 

Türk Ocakları İstanbul şube başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın bir mülakatı vesile yapılarak Türk Ocakları Genel Merkezine karşı haksız bir kampanya başlatılmıştır. Şubelerle genel merkez arasına fitne sokmaya çalışanların Genel Merkezin müzakere süreci(1), çözüm paketi (2)milliyetçilik tartışmaları(3), Diyarbakır mitingi (4) gibi vesilelerle yaptığı açıklamaları okumamış olmaları mümkün değildir. Bu durumda, Genel merkezi Türk Milli kimliğine, Türk tarihine, Türk kültürüne, Türk devletine ve doğrudan Türk’ün varlığına yönelik saldırılar karşısında gerekli tavrı göstermemekle suçlamak apaçık bir çarpıtmadır.

Türk Ocakları, İttihat Terakki iktidarında bile “fırka siyasetinin”  dışında kalmayı temel bir ilke olarak benimsemiştir. Tek-parti idaresi kurulunca mecburen Cumhuriyet Halk Partisinin bir uzvuna dönüştüğü halde varlığına tahammül edilememiş ve 1931 yılında kapatılmıştır.

Türk Ocaklarında Atatürk düşmanlarına da Türkmilletinin değerlerine, dinine, kültürüne saldıranlara da yer yoktur. Türk Ocağının hazırladığı fikir ve felsefe zemininde kurulmuş bulunan Türk millî devletinin kurucusuna saygı ve sevgiden başka bir duygu taşıdığımızı ima etmek bile kabulü imkansız haksız bir suçlamadır.

Biz tarihimizin bütün değerlerine, Bilge Kağan’a da, Alp Arslan’a da, Fatih’e de, Atatürk’e de aynı saygı ve sevgiyle sahip çıkarız. Bir dönemde yapılan uygulamaların, takip edilen siyasetin ilmî ve fikrî yönden eleştirilmesi başka, Türk tarihinin yetiştirdiği en müstesna şahsiyetlerden birine hakaret edilmesi bambaşka şeylerdir. Atatürk döneminde, sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun, Türk Ocaklarının kapatılması, yapılan bazı değişikliklere veya ortaya atılan Türk tarih tezine karşı çıkan Zeki Velidi Togan, Nihal Atsız, Fuad Köprülü gibi Türk milliyetçilerinin sindirilmesi birer vakıa değil midir? Bunları eleştirmek Atatürk’ün Türk milletine yaptığı büyük hizmeti inkâr etmek değildir.

Türk Ocakları genel merkezinde belkemiği de, beyni de sağlam bir lider kadro vardır. Bu kadro, Türk Ocaklarını siyasî ihtiraslarının bir aracı olarak görmeden, hasbî bir şekilde millete hizmet davasını düstur edinmiştir.

Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ama asla Türk milliyetçiliği çizgisinden sapmadan yolunda yürümüştür. Türk milliyetçiliğini siyasî platformda temsil eden parti içinde kendisine yer bulamayanların Türk Ocaklarını bir Truva atına çevirme girişimlerine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Türk Ocakları Genel Merkezi

1-Teröristle Müzakere, Terör Sorununu Çözmez, Etnik Fitneyi Azdırır:
http://www.turkocagi.org.tr/index.php/duyuru/basn-acklamas/4841-teroeristle-muezakere-teroer-sorununu-coezmez-etnik-fitneyi-azdrr 
2-Çözüm Paketi Hakkında Basın Açıklaması:
http://www.turkocagi.org.tr/index.php/duyuru/basn-acklamas/5879-coezuem-paketi-hakknda-basn-acklamas 
3-Türklük ve Milliyetçilik Tartışmaları Hakkında Zaruri Bir Açıklama:
http://www.turkocagi.org.tr/index.php/duyuru/basn-acklamas/5057-tuerkluek-ve-milliyetcilik-tartmalar-hakknda-zaruri-bir-acklama 
4-Diyarbakır Mitingi Hakkında Basın Açıklaması:
http://www.turkocagi.org.tr/index.php/dosya/bildiriler/6092-dyarbakir-mtng-hakkinda-basin-aciklamasi