Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulunun 2022 yılında şubelerle birlikte bir araya geldiği ilk bölge toplantısı Karabük Şubemizin ev sahipliği ile 29 Ekim 2022’de yapılmıştır. Toplantıda Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz’ün konuşmasından sonta şube başkanları şubelerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, ülke ve dünya meseleleri hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir. Toplantı sonunda aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:

  1. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünde, Millî Mücadelemizin lideri ve Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarını, bu toprakları bize vatan kılan bütün atalarımızı, vatan toprağına karışmış kanlarıyla bu toprakları mukaddes bir emanete dönüştüren ve toprağın altında kefensiz yatan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
  2. Küreselleşme, dijitalleşme, vekalet savaşları ve salgın hastalıkların hüküm sürdüğü ve dünyanın çok kutupluluğa doğru gittiği çağımızda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin denge politikasını dikkate almak suretiyle Türk Devletleri Teşkilatı ekseninde bir ana politika geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e, oradan Batı Trakya’ya uzanan hatta ülkemizi, taşeron terör örgütlerini ve devlet müsveddelerini kullanmak suretiyle kıskaca alma girişimlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyi ve bu mücadelenin olmazsa olmazı olan savunma sanayi alanındaki atılımları yürekten destekliyoruz.
  3. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz arasında yurt dışında yaşama tercihinin giderek arttığına dair haber ve araştırma sonuçları kaygı vericidir. Bir yandan Üniversite diplomalı işsizler meselesi, öbür yandan dijital çağın meslekler alanında yarattığı yenilikler ve dinamizm ve bundan kaynaklanan istihdam daralması vb.nin ister istemez yarattığı olumsuz havadan etkilenen gençlerin ülke dışına gitme istekleri ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir meseledir. Devleti yönetenlere düşen, bu noktada vakıayı iyi tespit ve tahlil etmek ve sonra da alınacak tedbirleri tasarlayıp hayata geçirmektir. Bu husus, beka meselesinin en ciddi boyutlarından biridir.
  4.  Türkiye, hem sığınmacılar hem de düzensiz göçmenler konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde ve Türk Devletinin bekasını esas alan bir bakış açısıyla hareket etmelidir Avrupa Sığınma Destek Ofisinin 2021 Raporuna  göre Türkiye en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Dünyanın nimetlerini paylaşan gelişmiş ülkelerin, göçü stratejik bir silah olarak kullanıp  bu konuda çok sıkı tedbirler alarak mültecilerin yükünü ileride kendilerine rakip olma potansiyeli taşıyan Türkiye gibi ülkelere yüklediği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kontrolsüz göçler sonucu demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı kökten değişikliklere maruz bırakılan ülkelere ilerisi için adeta istikrarsızlaştırma tohumları ekilmektedir. Sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerin ülkede kalıcı hale gelmesi ve Türk vatandaşlığına geçişin adeta teşvik edilmesi Türkiye’nin demografik yapısının kökten değiştirilmesine ve ileride bu ülkede Türk siyasi egemenliğinin tartışılmasına yol açacak nitelikte olup her iki konuda da bir an önce hatadan dönmek şarttır.
  5. Günümüzde din ve inanç alanında giderek etkisini hissettiren tahribat ve yozlaşma, Türk milletinin manevi dünyasında çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir.  Devlet ve sivil toplum bu alanda meydana gelebilecek değişimleri öngören ve millî bünyenin güçlendiren çalışmalar yapmalıdır. Kültür alanında faaliyet gösteren Türk Ocakları olarak, merhum Erol Güngör’ün ısrarla vurguladığı gibi, milliyetçiliğin aynı zamanda bir medeniyet davası olduğu bilinciyle, Türk Milletinin derin tarihinden bugüne taşıdığı değerleri yeni çağın araç ve yöntemleriyle ve yeni kuşakların anlayacağı şekillerde yeniden yorumlamak önde gelen görevlerimizden biridir.
  6. 2009’da kurulan Türk Konseyi’nin 2021’de Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüşmesi ve devletlerimiz arasındaki işbirliği alanlarının giderek çok daha fazla çeşitlenmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını kurtarma mücadelesinde Türkiye’nin verdiği destek hiç şüphesiz ileride çok daha büyük gelişmelerin müjdecisi olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, 11 Kasım 2022’de Semerkant’ta düzenlenecek olan Devlet Başkanları Zirvesinde de önemli kararların alınmasını bekliyoruz.
  7. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacaktır. Kuruluşumuzdan beri Tüzük’ümüzde yer alan “parti siyaseti dışında kalma” ilkesinin gereği olarak Türk Ocakları Genel Merkez ve şube yöneticileri, bu süreçte siyasi faaliyetlere ve  siyasi partiler tarafından düzenlenen toplantılara katılmayacaktır. Siyaseti tercih eden yöneticilerimiz görevlerinde istifa edecekler, yerlerine yedek listeden arkadaşlarımız görev alacaktır. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve Türklük alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz.
  8. Türk milleti 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacaktır. Cumhuriyetin temelinde harcı olan Türk Ocakları, Genel Merkezi, şubeleri ve temsilcilikleri ile bu anlamlı yıldönümünde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yön verecek ilmî ve kültürel çalışmalar üretecektir. Türk Yurdu Dergisi’nin 2023 sayıları, tespit edilmiş alanlarda hazırlanan özel dosyalar halinde yayınlanacak; Genel Merkez, şubeler ve temsilcilikler konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenleyecektir.

 

Türk milletine ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.