Türkler ve Ermeniler tarihin en eski devirlerinden beri yakın komşuluk ilişkileri içinde olan iki büyük millettir. Ancak 19. yüzyılda yaşanan olumsuz gelişmeler, bu komşuluk ilişkilerinde kalıcı hasarlara yol açmıştır. Günümüzde de küresel ve bölgesel aktörlerin menfaatleri uğruna Türk-Ermeni ilişkilerinin konuşulacağı sağlıklı zeminlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve İstanbul Üniversitesi 5-7 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul’da 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu "Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar” adlı uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir.
Sempozyum, Türkler ve Ermeniler arasında yüzyıllardır süren mutlu ve hüzünlü günlerin yeni bir bakış açısıyla gözden geçirilmesini amaçlamaktadır. Öyle ki, aslında hüzünde ve mutlulukta birlikte olunduğunu her iki milletin de tarihi tecrübeleri yakinen göstermektedir. Bu hususlar dikkate alınarak uzun yüzyılların hüznünden daha çok birlikteliğinin öne çıkarılacağı bir sempozyumun yapılması zorunlu görülmektedir. Birlikteliğe rağmen geçmişte yaşanmış olan bazı problemlerin de tekrar tartışılması, gelecek adına sağlam adımların atılması için zemin oluşturacaktır.

 

Sempozyum Düzenleme Heyeti


                                                                                   Programı indirmek için tıklayınız

 

PDF hali için tıklayınız

 

Konser programı için tıklayınız