TÜRK DÜNYASININ AKSAKALI NURSULTAN NAZARBAYEV SEMPOZYUMU

 

 

TARİH: 25 Kasım 2021

YER: İstanbul Türk Ocakları

 

 

TEBLİĞ ÖZETLERİ: 01 AĞUSTOS 2021

ÖZETLERİN İLANI: 30 AĞUSTOS 2021

TEBLİĞ METNİ: 30 EKİM 2021

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan’ın milli yükselişinde, Türk Dünyasının birlik olma yolunda izlediği politikalarla Türk Dünyasının Aksakalı payesini taşımış etkili bir liderdir. Nursultan Nazarbayev’in hayatı, kişiliği, devlet adamlığı rolü, sosyal yönleri ve izlediği stratejiler hem Kazakistan özelinde Türk Dünyası için hem dünya salahiyeti açısından önem taşımaktadır. Bu minvalde Türk Ocakları taşıdığı tarihi sorumluluk bilinciyle Türk Dünyasının Aksalı Nursultan Nazarbayev hakkında geniş katılımlı bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumun Türk Dünyası’na kazandıracağı bilimsel, tarihi, sosyal, ekonomik açılımlar olacağı düşünülmektedir.

Sempozyumda farklı disiplinlerden akademisyenlerin, uzmanların ve araştırmacıların özellikle aşağıda yer verilen başlıklarda sunacakları bildirilere yer verilecek olup sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla farklı başlıklarda da bildiri sunulabilmesi mümkündür. Sempozyuma katılım koşulları, özet ve bildirim gönderme koşulları aşağıda yer almaktadır;

 

I. Oturum: Bağımsızlığın İlk Zorlu Yıllarında Nazarbayev’in Temel Stratejisi

II. Oturum: 2000-2019 Yılları Arası Nazarbayev’in Temel Politikaları

III. Oturum: Nazarbayev Liderliği Nedir?

IV. Oturum: Nazarbayev’in Türk Dünyasına Katkıları

V. Oturum: Az Bilinen Yönleriyle Nursultan Nazarbayev: Ailevi Yönü, Tarihe Düşkün Yönü, Edebi Yönü

 

KAPANIŞ 17:30

İSTANBUL TÜRK OCAKLARI

 

 

 

 

 

Özet Yazım Kuralları

En fazla 200-400 kelimeden oluşacak bildiri özeti, çalışmanın amacı, araştırma soruları ve yöntemi ile bulguları konusunda bilgi verecek düzeyde olmalıdır. Bildiri özetleri, A4 sayfa boyutunda, iki yana yaslı, bir satır aralığında, Georgia yazı tipinde ve Üst-Alt-Sağ-Sol: 2,5 cm,boşluk aralıkları kullanılarak oluşturulan sayfa düzeninde yazılmalı ve ………………… adresine mail yoluyla gönderilmelidir.

 

 

YAZIM KURALLARI

 

Sempozyum metinleri; A4 sayfa boyutunda, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığında, Georgia yazı tipinde ve Üst-Alt-Sağ-Sol: 2,5 cm, boşluk aralıkları kullanılarak oluşturulan sayfa düzeninde yazılmalıdır.

 

Ana metin, Georgia 11 punto ile yazılmalıdır ve satır Aralığı 1,5 olmalıdır. “İki Yana Yasla” hizalı olmalıdır. Çalışmanın ana başlığının tamamı büyük harflerden oluşmalı, Georgia 12 punto Bold olmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

 

Bölüm içindeki ara başlıkların sadece baş harfleri büyük harflerle Georgia 11 punto Bold olarak yazılmalı, alt başlıklar 11 punto baş harfler büyük olmak üzere küçük harf ve Bold olmalıdır.

 

Yazar adlarının yazımında bilimsel unvan yazılmamalıdır. Yazar adı ilk harf büyük sonraki harfler küçük, soyadının ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar adları 11 punto Georgia Bold yazılmalıdır. Sadece dipnotta yazarın bilimsel unvanı belirtilmelidir. Birden fazla yazarın yer aldığı çalışmalarda yazar adları yan yana yazılmalıdır.

 

Başlık ile yazar adları arasında 1,5 satır, yazardan sonra 1 satır, ara başlıklardan önce 1 boşluk, sonra 0,6 nk, alt başlıklardan önce 0,6 nk, sonra 0,6 nk, tablodan önce 1 satır, şekilden önce 0,6 nk, tablo açıklama yazısı (Tablodan önce) ile tablo arasında 0,6 nk, şekil ile şekil açıklama yazısı (şekil altında) arasında 0,6 nk, boşluk olmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm olmalıdır.

 

Metin altı dipnot ile kesinlikle kaynak gösterilmemeli, açıklayıcı dipnot kullanma zorunluluğu varsa ana metnin en sonunda kaynakçadan hemen önce yer verilmelidir.

 

Kaynaklar ve alıntılar metin içinde ve parantez içinde verilmelidir. Metin içinde atıflar ve alıntılar tek yazarlı eserlerde; (Yılmaz, 2021: 75), iki yazarlı eserlerde ise, (Yılmaz&Yorulmaz, 2021: 65), daha fazla yazarlı olanlar (Yılmaz vd., 2021: 65) şeklinde olmalıdır.

 

Metin içinde yer verilen tüm resim, fotoğraf, grafik, desen, çizim vb. şekil olarak adlandırılmalı, şekiller 1’den (Şekil 1. Kentten kış manzarasına ait bir fotoğraf) başlayarak numaralandırılmalı, şekil başlıkları şekil altında, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, ortalı, Cambria, 11 punto yazılmalıdır. Görsel formattaki tüm imgeler en az 300 dpi çözünürlükte ve JPEG ya da TIFF görüntü formatında olmalıdır.

 

Metin içinde yer verilen tüm şekil ve tablolarda gri (siyah beyaz) tonları kullanılmalı. Tablolar 1’den başlayarak numaralandırılmalı, Tablo başlıkları tablo üzerinde, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, ortalı, Cambria, 11 punto yazılmalıdır.

 

Kaynaklar “KAYNAKÇA” başlığı altında alfabetik sıralamaya göre yazılmalıdır. Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilindeki haliyle yazılmalıdır.

Yani Türkçe ya da herhangi başka dildeki bir kaynak KAYNAKÇA bölümünde verilirken İngilizceye çevrilmeden orijinal dilindeki haliyle yazılmalıdır. Farklı türden kaynak yazım örnekleri aşağıda verilmiştir:

 

1. KİTAPLAR:

 

Tek Yazarlı

Metin İçi: (Yılmaz, 2020: 28)

Kaynakça: Helvey, R., (2004), On Strategic NonviolentConflict: ThinkingAbout the

Fundamentals, USA: Cannie Grice MemorialFund.

 

İki Yazarlı

Metin İçi: (Kenton ve Penn, 2009: 128-134).

Kaynakça: Kenton, B. ve Penn, S., (2009), Globalization, UK: Elsevier Ltd.

 

İkiden Çok Yazarlı

Metin İçi: (Kenton vd., 2004: 15).

Kaynakça: Kenton, J.,Penn, S. ve Helvey, R., (2004), Globalization, UK: Elsevier

Publishing House.

 

Editörlü Bir Kitapta Bölüm

Metin İçi: (Turow, 1991:162).

Kaynakça: Turow, J., (1991), “A MassCommunicationPerspective on Entertainment

Industries”, (James Curan ve Michael Gurevitch, Edt.), Mass Media and Society, Londra:

Ixon Publishing, pp. 160-167.

 

Editörlü Kitap

Metin İçi: (Gibbs ve Huang, 1991: 142-149).

Kaynakça: Gibbs, J. ve Huang, L., (Edt.), (1991), Children Of Color: Psychological

İnterventions With MinorityYouth, San Francisco: Jossey-Bass.

 

Hükümet Kuruluşu, Ajans, Gazete vs.

Metin İçi:(AustralianBureau of Statistics, 1991: 6).

Kaynakça: AustralianBureau of Statistics, (1991), EstimatedResidentPopulationBy

Age And Sex, in Statistical LocalAreas, USA: New Publishing House.

 

Tercüme Kitap

Metin İçi: (Laplace, 1951: 87).

Kaynakçada:Laplace, S., (1951), A PhilosophicalEssay on Probabilities, (F. W. Truscott and F. L.Emory, Trans.), New York: Dover.

 

2. MAKALELER:

Tek Yazarlı Makale:

Metin İçi: (Balooch, 2009: 28).

Kaynakça: Balooch, M., (2009), “USA and China Cooperation in Central Asia”, China and

Eurasia Forum Qarterly, C.7, S.3, ss. 25-49.

 

İki Yazarlı Makale:

Metin İçi: (Balooch ve Farang, 2009: 32-41).

Kaynakça: Balooch, M. ve Farang, J., (2009), “ USA and China Cooperation in Central

Asia”, China and Eurasia Forum Qarterly, C.7, S.3, ss. 25-58.

 

İkiden Fazla Yazarlı Makale:

Metin İçi: (Kenton vd., 2004: 133).

Kaynakça: Kenton, J.,Penn, S. ve Helvey, R., (2004), “Globalization and Great Powers”,

Journal of Globalization, C.2, S.3, ss.128-139.

 

3. İKİNCİL KAYNAKLAR:

Metin İçi: (Allport’danakt.,Nicholson, 2003: 138).

Kaynakça: Nicholson, J., (2003), “ Globalization”, Journal of Globalization, C.2, S.3,

ss.128-139.

 

4. YAYINLANMAMIŞ DOKTORA VEYA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Metin İçi: (Wilfley, 1990: 89).

Kaynakça: Wilfley, D., (1990), InterpersonalAnalyses Of Bulimia: Normal Weight And

Obese (Yayınlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tezi), Kolombiya: Missouri Üniversitesi.

İnternet üzerinde Doktora veya Yüksek Lisans Tezleri

Bruckman, A., (1997), DefiningConflictResolution (Doktora Tezi, Massachusetts

Teknoloji Enstitüsü ), http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/, (17.02.2019).

 

5. İNTERNET KAYNAKLARI

Basılmış Kitabın e-kitap hali

Metin İçi: (Shotton, 2009: 19).

Kaynakça: Shotton, M. A., (2009), US-China Relations,

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp, (17.02.2019).

Schiraldi, G., (2001), The Economic Relations between Great Powers, Doi:

10.1036/0071393722, (17.02.2019).

 

İnternet Makalesi

Metin İçi: (Sandole, 1998).

Kaynakça: Sandole, J.D., (1998), “A ComprehensiveMapping of Conflict and Conflict

Resolution: A Three PilarApproach”,

http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/sandole.htm, (15.05.2016).

 

Tarih Olmayan İnternet Makalesi

Metin İçi: (Sandole, t.y.).

Kaynakçada: Sandole, J.D., (t.y.), “A ComprehensiveMapping of Conflict and Conflict

Resolution: A Three PilarApproach”,

http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/sandole.htm, (15.05.2016).

 

Yazarsız Makale

Metin İçi: (BBCNews, 2011).

Kaynakça: BBCNews, (2011), “The 38-Year Connection betweenIrishRepublicans and

Gaddafi”, http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-12539372, (19.04.2017).

 

Aynı Websitesi, Aynı Yıl Fakat Farklı Metin (Aynı Durum Aynı Yazar, Aynı Yıl Fakat

Farklı Makale için de geçerlidir)

 

Örneğin;

 

  1. BBCNews, (2011), “The 38-Year Connection betweenIrishRepublicans and Gaddafi”

2-BBCNews, (2011), “Russian ForeignPolicy”

Metin İçi: (BBCNewsa, 2011)

Kaynakça: BBCNewsa, (2011), “The 38-Year Connection betweenIrishRepublicans and

Gaddafi”, http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-12539372, (19.04.2017).

Metin İçi: (BBCNewsb, 2011)

Kaynakça: BBCNewsb, (2011), “Russian ForeignPolicy”,

http://www.bbc.com/news/russian-foreign-policy-2539372, (19.04.2017).

 

ÇALIŞMA DAHA ÖNCE BİR BİLDİRİ/BÖLÜM vs OLARAK SUNULMUŞSA İLK SAYFAYADİPNOT VEREREK, “Bu çalışma ….. tarihinde ….. da düzenlenen ………..

Sempozyumunda/kitapta………. İsimle sunulan çalışmanın bu çalışma için yazar

tarafından hazırlanmış, “Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş” halidir.” şeklinde

belirtilmelidir.

 

Not: Lütfen çalışmanızı yayın takvimine uygun olarak……………..adresine e-mail yoluyla gönderiniz.

 

Yazarlar ulaşım ve konaklama imkânlarını kendileri karşılayacaklardır.

 

 

KURULLAR

 

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Aslan: Al-Farabi Üniversitesi Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Kürşad Zorlu: Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı

Prof. Dr. Abdulvahap Kara: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Tomar: Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili

Prof. Dr. Fırat Purtaş: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin Şimşek: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Doç. Dr. Ekrem Ayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Kınacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Dinmuhammed Kelesbayev: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Dinmuhammed Ametbek: Kazakistan Ankara Büyükelçiliği

Dr. Turgay Düğen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Dr. Serdar YILMAZ

Dr. Cezmi BAYRAM

Mehmet UYAR