Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin daveti üzerine  Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu,İstanbul Nogay Türkleri Derneği, Türk Ocakları Büyük Çekmece Şubesi, , Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kazak Türkleri Vakfı, Uluslar arası Yerel Yönetimler İşbirliği Derneği, Gagauz Dostluk ve Kültür Derneği, Doğu Türkistan Vakfı, Terekeme Karapapak Türkleri Derneği, Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Önce Vatan Haber Ajansı, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği, Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği başkan ve yöneticileri 12.12.2015 Cumartesi günü  nasıl daha iyi münasebetler içerisinde oluruz, bu bölgelerle alakalı faaliyetlerin ve benzeri konuların da konuşmak üzere kahvaltı da Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nde bir araya geldi.

       Kahvaltı sonrası yapılan toplantı da Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Türk bölgelerinde olan olayların Türkiye kamuoyunda yeteri kadar yer bulmadığından hatta Milliyetçi camia içerisinde dahi bilgi eksikliği olduğundan dem vurarak bu bölgelerle alakalı haberlerin yapılacağı, arşivin oluşması için bir haber merkezine ihtiyaç olduğuna değinerek konuyu gündeme getirmiş, diğer dernek yöneticilerin de böyle bir ihtiyacın günümüzde artık elzem olduğunu belirterek  istişarede bulunulmuştur. Böyle bir oluşum için neler yapılması gerektiği vesair tüm konular konuşulduktan sonra Türk Ocakları İstanbul Şubesi bünyesinde Haber merkezi kurulması kararı alınmış ve sekreterya oluşturulmasının ardından toplantı son bulmuştur.