BAŞSAĞLIĞI

   Türk Dünyasına yeri doldurulamayacak kadar büyük hizmetleri bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, Hakka  yürümüştür. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi, sevenleri ve bütün Türk Dünyası’na başsağlığı dileriz.

Turan Yazgan Hoca’nın cenaze namazı Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacaktır.

Turan YAZGAN ( 1938, Isparta - 2012, İstanbul)

1938 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğdu. 1948’de Eğirdir Zafer İlkokulu’nu, 1951’de İstanbul Vefa Lisesi orta kısmını, 1955’de parasız yatılı olarak Kastamonu Lisesi Fen Bölümü’nü pekiyi dereceyle bitirdi. 1959’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra, İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Daire Başkanlığı’nda “İktisadi Araştırmacı” ve “Bölge Plancısı” unvanlarıyla beş yıl vazife gördü. 1963 yılında İtalya’ya, Güney İtalya Bölge Planlaması konusunda staj yapmak üzere gitti.

1966 yılında İktisat Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1967’de “Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve  Sosyo -Ekonomik Bünyesi” adlı tezle ve pekiyi derece ile doktorasını yaptı. 1971’de “Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik” konulu tezi vererek doçent oldu. 1977 ve 1978’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planının Genel Koordinatörlüğü görevini yüklendi. Bölgede yapılan araştırmaları müteakip ortaya çıkan yedi ciltlik Güneydoğu Anadolu Gelişme Planını, Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığına sundu. 1979’da İktisat Fakültesi profesörlüğüne yükseltildi. Üniversite Senato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Anabilim dalı Başkanlığı vazifelerinde bulundu. 2000 yılında istifa ederek, üniversiteden emekliye ayrılan Prof. Dr. Turan Yazgan vefatına kadar 1980 yılında kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın genel başkanlığını yürütmekteydi.

Türk Dünyasına hizmeti gaye edinmiş Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1990 yılından Prof. Dr. Turan Yazgan önderliğinde, Türk coğrafyasında açtığı liselerde, fakültelerde, kültür merkezlerinde, araştırma merkezlerinde, tamamen ücretsiz, Türkiye Türkçesi ile verdiği eğitim‐öğretim vasıtasıyla on binlerce Türk çocuğunu / gencini yetişmesini sağlamıştı.

Merhum Yazgan, kurucu başkanı olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı vasıtasıyla Türk Dünyasında, 18 yıldır devam ettirdiği Türk Dünyası Çocuk Şöleni başta olmak üzere birçok ilkleri gerçekleştirerek, Türk toplulukları arasında  güçlü bağlar tesis etmiş, ayrıca Türk Dünyası Ses Yarışması’ndan, alfabe birliğinin sağlamaları için yapılan çalışmalardan, Türk tarihini ve kültürünü dünyaya anlatabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek gayesine yönelik bir dizi faaliyetle çağımızın Gaspıralı İsmail’i idi.

  300 sayıyı aşan Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nden, 100 cildi aşan her biri 500 sayfa olan Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nden, Türkistan coğrafyasının müzik kültürünü yaşatmak amacıyla kurulan ve kardeş ülkelerde dolaşarak konserler veren Türk Dünyası’ndan Sesler Korosu’ndan, Türk Musikisi’nin güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak için kurulan Türk Musikisi Korosu’ndan, Türk Dünyası’nın meselelerini tartışmak, çözümler üretmek amacıyla düzenlenen sempozyumlardan, her yıl aralıksız Türk Dünyası geleneklerine göre her yıl aralıksız gerçekleştirilen  Nevruz kutlamalarından, her hafta konusu özenle seçilen Süleymaniye Kürsüsü faaliyetlerinden anlaşılacağı gibi bir ömre sığdırılması güç hizmetleri gerçekleştirmiş, son nefesine kadar Türk Dünyası çalışan bir “Ülkü Devi”,  bir “Aksakal”dı.

"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." [Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8.]

Cenab-ı Hak, Turan Yazgan Hoca’yı amel defteri kıyamete kadar açık olanlardan, cennette Resul Ekrem Hazretlerine komşu olanlardan eylesin! Amin!