Prof. Dr. Mustafa Tekin: Toplumda Deist ve Agnostik Eğilimler

Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin Geleneksel Cuma Sohbetlerinde bu hafta İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin “Toplumda Deist ve Agnostik Eğilimler” başlıklı bir konferans verdi. Konferans hocamızın deist, teist, agnostik gibi konuyla ilgili terimleri tanımlamasıyla başladı. Daha sonrasında ise Deizm’in tarihine değinen Mustafa Tekin, Orta Çağ Avrupası içerisinde etkin olan kiliseye karşı Bacon ve Newton gibi bilim adamlarının Deizmi geliştirdiğini belirtti. Deizm inancına gör tabiat Tanrı’nın somut kaynağıdır, dinler ve kurallar insanlar tarafından üretilmiştir. Ardından agnostik kavramını açıklayan hocamız bilinmezcilik olarak tanımlanan bu kavramın sadece din üzerine olmadığını söyledi. Tekin’e göre agnostik insanlar dünyadaki birçok sorumluluktan da kaçan insanlardır. Hocamız son olarak özel din kavramını açıkladı. Özel dine göre ise insanlar dinlere bağlı kalmadan kendi hayat kurallarını kendileri koyabilmektedir. Mustafa Tekin, konferansının son bölümünde ise Türkiye’de özellikle gençlerin neden bu eğilimlere kaydıklarını açıkladı. Tekin’e göre modern topluma uyum sağlayan Türkiye’de deist ve agnostik eğilimlerin yayılmasındaki en büyük faktör yalan fetvalar yoluyla İslam’ın Orta Çağ kilisesi gibi gösterilmesi ve dinin gençlerden uzaklaştırılmasıdır. Hocamız konuşmasının sonunda ise FETÖ’nün insanların içine din yoluyla girdiğini ve sonucunda ortaya çıkan ihanetin de gençleri deizme ve agnostizme yönlendirebileceğini belirtti.