11 Mayıs Çarşmaba günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu'nda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay'ın yazar ve editörlüğünü yaptığı zihin dünyamızın son 150 senelik kısmına ışık tutacak olan değerli eseri "Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi" adlı eserin kitap tanıtımı yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay'ın öz geçmişi anlatıldıktan sonra , Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN ve Prof. Dr. Gönül BÜNYADZADE kitabın ehemmiyeti hakkında görüşlerini dile getirdiler. Akabinde Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY , alanında önemli bir boşluğu dolduran bu eseri hazırlamaktaki öncelikli hedefini, “yeni nesillerin dedelerinin ve babalarının yakın geçmişte ortaya koydukları yaratıcı düşünceleriyle buluşmalarını sağlamak; her şeyi kendi gözleriyle görüp kendi akıllarıyla düşünmelerini temin etmek ve kendi ürettikleri fikirlerini kendilerinin tedavüle sürmelerine yardımcı olmak” olarak ifa etmiştir. Süleyman Hayri BOLAY, eserin ikinci hedefi ise bugün dünyada “çevre’den çıkıp hızla merkez’e doğru ilerleyen Türkiye’ye, düşünsel olarak da bu yolun açılmasında yardımcı olmak” olarak belirtmiştir. Son olarak başkınımız Dr. Cezmi BAYRAM etkinlik ve eser hakkında ki kapanış konuşmasıyla etkinlik sona ermiştir.