Türk Ocakları İstanbul Şubesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın editörlüğünü yaptığı "Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi" adlı 8 ciltlik eseri ile alakalı kitap tanıtım etkinliği düzenleyecek.

     Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın hem yazarlığını hem editörlüğünü yaptığı bu eser, Türk düşüncesinin son 150 yıllık dönemini siyasi, sosyal, fikri, edebi ,dini vb. alanlarda ele alması itibariyle ilk ve ileri de yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı olması hasebiyle büyük önem taşımaktadır.

     11 Mayıs 2016 saat 14:00 Çarşmaba günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleşecek olan etkinlikte Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Gönül Bünyadzade ve Dr. Cezmi Bayram konuşmacı olarak katılacaklar. İlginizi rica ederiz.