SYKES – PİCOT’NUN YÜZÜNCÜ YILINDA

TÜRKİYE VE ORTADOĞU

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

12-13Mayıs 2016/ İstanbul

 

12 MAYIS 2016

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                                       (10:00-11:30)

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Türk Ocağı Başkanı Dr. Cezmi BAYRAM

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı   Abdurrahman MUSTAFA

Irak Türkmen Cephesi Başkanı      Erşad Salihi

 

 

KERKÜK OTURUMU                                                                             (11:4513:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Sykes- Picot ve Misak-ı Milli’den Günümüz Ortadoğu’suna Bakmak

Prof. Dr. Tarık OĞUZLU (Uluslararası Antalya Üniversitesi – Türkiye)

Eski ve Yeni Sykes-Picot Arasında Bölgesel Bir Güç: Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Politikaları

Prof. Dr. Musa QASIMLI (Milli Bilimler Akademisi – Azerbaycan)

Sykes-Picot Antlaşması’ndan Sonra Ermeni Teşkilatlarının Faaliyetlerine Antant Ülkeleri ve Osmanlı Devleti’nin Yaklaşımı (Mayıs 1916-Şubat 1917)

Doç. Dr. Veysel AYHAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Türkiye)

Sykes-Picot’un 100. Yılında Göç, Göçmenlik ve Mültecilik

                                                                                              Yemek Arası: (13.00-14:00)

 

 

 

ERBİL OTURUMU                                                                                              (14:00-15:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu TERZİ (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Dr. Ali ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

20 . Yüzyılda İngiltere’nin Kürt Politikası ve Bir Nirengi Noktası Olarak Mark Sykes

Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER (Harran Üniversitesi – Türkiye)

Yaşamı, Yapıtları ve Fikirleriyle Basında Mark Sykes

 Doç. Dr. Suat ZEYREK – Savaş DERİNSU (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Sykes-Picot Antlaşması’nda Sazonov’un Rolü ve Suriye Planları

Yrd. Doç. Dr. Manizheh SADRİ (İslam Azad Üniversitesi – İran)

Sykes-Picot Antlaşması ve Osmanlı Devleti’nin İran Politikası

                                                                                                          Çay Arası: (15:15-15:30)

 

ŞAM OTURUMU                                                                                      (15:30-16:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi – Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ (Gazi Üniversitesi – Türkiye)

Büyük Güçlerin Ortadoğu Mücadelesinde Osmanlı Demiryolları

Dr. Levent ÜNAL (Kara Harp Okulu – Türkiye)

Birinci Dünya Harbi’nde Irak Cephesi Gelişmeleri ve İngiltere’nin Irak Politikasının Sykes-Picot Antlaşması Kapsamında Değerlendirilmesi

Dr. F. Rezzan ÜNALP (ATASE – Türkiye)

Birinci Dünya Harbi’nde Filistin Cephesinde Türk-İngiliz Mücadelesi ve Sonuçları

Çay Arası: (16:30-16:45)

 

HALEP OTURUMU                                                                                 (16:45-17:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE (Uluslararası Antalya Üniversite. – Türkiye)

Prof. Dr. Sabit DUMAN (İnönü Üniversitesi – Türkiye)

ABD’nin Sykes-Picot Antlaşmasını Revizyon Çalışması

Doç. Dr. E. Cüneyt AKALIN (AREL Üniversitesi – Türkiye)

Sykes-Picot Tertibinin Picot Ayağı: Fransa’nın Ortadoğu Paylaşımına Katılması

Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi – Türkiye)

Hatay Mücadelesine Katılanların Anıları

13 MAYIS 2016

BAĞDAT OTURUMU                                                                             (10:00-11:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem TÜR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Michael REYNOLDS (Princeton Üniversitesi – ABD)

Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya ve Rusya’nın Anadolu ve Karadeniz Boğazlarındaki Hedefleri

Doç. Dr. Önder KOCATÜRK (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Syces-Picot’ta Kırmızı Bölgenin İngiltere İçin Önemi

Dr. Metin İLHAN (Araştırmacı - Türkiye)

Amerika’nın Ortadoğu Hamlesi: İngiliz – Fransız (Sykes-Picot) Statükosunun Değişim Süreci ve Türkiye’ye Yansımaları (1953 – 1963)

Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE (Uluslararası Antalya Üniversitesi – Türkiye)

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası (1950-1965)

                                                                                              Çay Arası: (11:15-11:30)

 

MAĞUSA OTURUMU                                                                             (11:30-12:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA (Uludağ Üniversitesi – Türkiye)

Watheq Mohammed AL-SADOON (Araştırmacı – Irak)

Irak Birliğinin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM – Eyüp Nurettin BOZDOĞAN (İstanbul Üniv. – Türkiye)

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İlanında Türk ve Yunan Basını

Prof. Dr. Özlem TÜR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Türkiye)

Filistin Meselesi Bağlamında Türkiye – İsrail İlişkileri

Yemek Arası: (12:30-14:00)

 

KUDÜS OTURUMU                                                                                 (14:00-15:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. İvo ANGELOV HRİSTOV (Sofya Üniversitesi – Bulgaristan)

Ortadoğu  – Etnisite ve Din Arasında

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahir ÖZTÜRK (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Hıristiyan Batı’nın Din Merkezli Temel Stratejisi: İslam’ı İslam’la Vurma Siyaseti (Türkiye Örneği)

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN (Gazi Üniversitesi – Türkiye)

Sykes-Picot Düzeni Yıkılıyor Mu? Güncelleniyor Mu?                                                                                                                                                                   Çay Arası: (15:00-15:15)

MUSUL OTURUMU                                                                                (15:15-16:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Serhat ERKMEN (Ahi Evran Üniversitesi – Türkiye)

21.Yüzyılda Yeni Ortadoğu Düzeni Arayışı: Sykes-Picot Hayaleti Canlanıyor Mu?

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA (Uludağ Üniversitesi – Türkiye)

Ortadoğu’da Sınır Anlaşmazlıkları

Doç. Dr. Savaş AÇIKKAYA (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Batının Operasyon Alanı Olarak Ortadoğu

Çay Arası: (16:15-16:30)

 

GAZZE OTURUMU (Gazetecilerin Gözüyle Ortadoğu)                       (16:30-17:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Abdullah ÇİFTÇİ

Sevil NURİYEVA

Dr. Mustafa ZİYÂİ

 

SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ                                       (17:30-18:00)

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Dr. Cezmi BAYRAM