İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımlardan birine yol açan Birinci Dünya Savaşı sonucunda dünyanın siyasi haritası yeniden şekillendiren Sykes-Picot başta olmak üzere bir dizi anlaşmayla Ortadoğu coğrafyasında da Osmanlı sonrası düzenin temelleri atılmıştı. İran – Irak Savaşı ile başlayıp, Arap Baharı ile gelişen ve Irak ile Suriye’deki gelişmelerle zirveye çıkan kaos ortamı bu coğrafyanın siyasi haritasının yeniden şekillendirildiği kanaatini güçlendirmektedir. Türkiye’nin güvenliğinin, sosyolojisinin, siyasetinin, ekonomisinin ve bölgedeki konumunun bu kaos şartlarından ayrı düşünülemeyeceğini  ortadadır. Ortadoğu’daki süreci ve bunun Türkiye’deki yansımalarını disiplinler arası (tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset ve din sosyolojisi, ekonomi) bir anlayışla tartışmak ihtiyacı bilimsel bir takım faaliyetler için harekete geçirici güç olmuştur. Türk Ocakları İstanbul Şubesi, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile müşterek olarak "Sykes Picot'nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu" başlıklı bir sempozyum düzenleyecektir.