Türk Ocakları İstanbul Şubesi, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile müşterek olarak "Sykes Picot'nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu" başlıklı bir sempozyum düzenleyecektir.
Önemli Tarihler:
11 Mart 2016–Bildiri özetlerinin ulaştırılma tarihi
18 Mart 2016–Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi
15 Nisan 2016–Bildiri tam metninin ulaştırılma tarihi
12-13 Mayıs 2016– Sempozyum tarihi

Daha fazla bilgi için tıklayınız:
http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/?page_id=11464

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımlardan birine yol açan Birinci Dünya Savaşı sonucunda dünyanın siyasi haritası yeniden şekillendirilmişti. Sykes – Picot başta olmak üzere dönemin emperyal güçlerinin aralarında yaptıkları bir dizi anlaşmayla Ortadoğu coğrafyasında da Osmanlı sonrası düzenin temelleri atılmıştı. İran – Irak Savaşı ile başlayıp, Arap Baharı ile gelişen ve Irak ile Suriye’deki gelişmelerle zirveye çıkan kaos ortamı bu coğrafyanın siyasi haritasının yeniden şekillendirildiği kanaatini güçlendirmektedir. Türkiye’nin güvenliğinin, sosyolojisinin, siyasetinin, ekonomisinin ve bölgedeki konumunun bu kaos ortamından etkilenmemesi olası değildir. Ortadoğu’daki süreci ve bunun Türkiye’deki yansımalarını disiplinler arası (tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset ve din sosyolojisi, ekonomi) bir anlayışla tartışmak isteği sempozyumun düzenlenmesindeki başlıca etkendir.