Türk Ocakları,ikinci yüzyılda milletimizin önüne,insanlık için yeni hedef koydu.Bu medeniyetimizin ihyası ile hayat bulacak olan ''Yeni Medeniyet Tasavvuru''nun va'zı ve tebliğidir.Türk mefkûresi daha Oğuz Kağan'dan itibaren bütün insanlığı kucaklar.İslâmi kabulümüzle, mefkûremiz,millî,islâmî ve insanî hususiyetiyle yine bütün insanlığa hizmeti esas almıştır.Gerek kadim medeniyetimizi anlamak,gerekse medeniyet tasavvurumuzu esaslarını ortaya koymak bakımından da tarih öğretimi önem arz etmektedir. 

(Dr.Cezmi Bayram-İstanbul Türk Ocağı Başkanı-Avrasya'da Türk Dili ve Tarih Eğitimi Sempozyum Bildirisi Önsözü)