AZERBAYCAN MİLLȊ ŞAİRİ ŞEHİT AHMET CEVAD’I ANMA PROGRAMI

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Azerbaycan Milli Marşı’nın Şairi Şehit Ahmet Cevad’ı Anıyor

Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Azerbaycan Millî Marşı’nın Şairi Şehit Ahmet Cevad Anma Programı, 20 Şubat 2018 Salı günü 19.00’da, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, Doç. Dr. İsmail Türkoğlu, Arş. Gör. Emre Kurban ve Azerbaycan Milletvekili Garine Paşayeva’nın konuşmacı olduğu konferansta anılacaktır. Ayrıca Azerbaycan Devlet Sanatçısı Nuriye Hüseyinova, Ahmet Cevad’ın şiirlerinden bestelenmiş eserlerinden mürekkep bir konser verecektir.

Azerbaycan Millî Marşı’nın yazarı olan Ahmet Cevad, 1892 yılında Azerbaycan’ın Şemkir şehrinde doğmuştur. Türkiye’de ise meşhur “Çırpınırdı Karadeniz” şiiri ile tanınmaktadır. 1912 yılınca Kafkas Gönüllü kıtasında Balkan Savaşlarında Osmanlı Ordusunda askerlik yapmış ve o dönemde yazdığı yazılar “Balkan Faciaları” adıyla kitaplaştırılmıştır. Bu tarihlerde Türkçülük fikrini dile getiren ilk Azerbaycanlı şairlerden biridir. Şiirleri 1913 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. İlk şiir kitabı olan “Koşma” 1916 yılında, 1919 yılında ise ikinci şiir kitabı “Dalga” yayımlanmıştır.

Ahmet Cevad, medresede eğitim aldığı dönemde ilk şiirlerini yazmaya başlamış ve bu süre zarfında Arapça, Farsça ve Rusça öğrenmiştir. Balkan Savaşları’ndan döndüğünde öğretmenlik yapmaya başlayan Ahmet Cevad, 1922 yılında üniversiteye kayıt olmuş ve pedagoji ve tarih eğitimi almıştır. Öğretmenlik yaptığı dönemde Doğu Anadolu’da Ermeni ve Rus zulmüne maruz kalmış Türkler için yardımlar toplamıştır.

Üniversite eğitiminden sonra çeşitli basın-yayın kuruluşlarında idarecilik yapmış bir yandan da öğretmenliğe devam etmiştir. Azerbaycan’da Sovyet etkisi ve baskısı artmaya başladığında ise Sovyet yanlısı aydınlar tarafından çeşitli iftiralara uğramıştır. 1937 yılında Stalin’in başlattığı “Büyük Temizlik” diye anılan baskı döneminde karşı devrimci olduğu gerekçesi ile şehit edilmiştir. 1955 yılında ise hakkındaki iftiraların asılsız olduğuna hükmedilmiş ve aklanmıştır.