Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından düzenli olarak tertiplenecek kültür -sanat faaliyetleri için değerli yazar ve şairlerin katılımıyla "Sanat-Edebiyat Heyeti" oluşturulmuştur. İlk toplantısı 31 Ekim Cumartesi günü  gerçekleştirilmiştir. Birçok yazar ve şairin katıldığı toplantıda gençlerin tarihe, tarihi romanlara ve kültür-sanat faaliyetlerine merak ve katılımlarını artırmak  kararları alınmış ve bir sonraki toplantı tarihi üzerinde mutabakata varılarak toplantı son bulmuştur.