Vefatının 40. yıldönümünde Türk Ocağı Umumi Reislerinden Prof. Dr. Osman Turan’ı kabri başında andık. Silivrikapı Ayvalık Mezarlığı’daki anma günü, aşr-ı şerif ve dua ile başladı ve Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın kısa konuşması ile tamamlandı. Anma gününe aile efradı, ocak mensupları, müdavimleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Bu vesileyle merhum Osman Turan’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.