Türk Ocakları İstanbul Şubesinin düzenlediği ve geleneksel hale gelen Cuma Sohbetleri’nde 9 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi Eraslan, “Ölümünün 100. Yılında Sultan 2. Abdülhamit Han” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Katılımcılar, Sn. Eraslan’ın verdiği bilgilerle 2. Abdülhamit Han hakkındaki pek çok soruya yanıt bulma fırsatına erişti.

Sn. Eraslan konuşmasında şu noktalara temas etmiştir: “2. Abdülhamit Han, maddi ve manevi, içeriden ve dışarıdan gelen sıkıntılara rağmen devletin bekasını düşünmüş ve böylece 33 yıl boyunca devletin lideri konumunda birçok badirelere engel olmuştur. Mandacı aydınlara karşı devletine olan inancı tam, istiklal ve birlik düşüncesinde olan Han, bu zihniyetle devlet idaresini sürdürmüştür. Ayrıca, Türk modernleşmesinin yapılabilmesi için adımlar atmıştır. Bu hususta atılan iki büyük adımın 1. Meşrutiyet (1876) ve 2. Meşrutiyet’in (1908) ilan edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanısıra, halen daha büyük sıkıntılar çektiğimiz ve sistem arayışında olduğumuz eğitim sorununa açıklık getirmiştir. Dualist toplum için uygun milli bir sisteme ihtiyacımız olduğunu vurgulamıştır.

Prof. Dr. Cezmi Eraslan, eğitim gibi 2. Abdülhamit Han zamanındaki sıkıntıları dinleyicilere örnekler üzerinden, somutlaştırarak anlatmıştır. Konuşmasını, devletin yaşamını sürdürmesi ve müreffeh olması için çalışan devlet büyüklerine şükranlarını sunarak sonlandırmıştır.