Bildiğiniz üzere, son yıllarda Devletimizin ve mahalli idarelerimizin desteği ile Nevruz Kutlamaları, her yıl bir önceki yıldan daha da etkin bir şekilde kutlanmaktadır. Türk kültür coğrafyasının her bölgesinden gelen müzik ve folklor gruplarının iştirak ettiği bu kutlamalar halkımızın da büyük ilgisini çekmektedir. İstanbul Türk Ocağı olarak bu anlayışa destek bakımından, her yıl Nevruz’u daha geniş katılımla kutlama gayretindeyiz.
Bu yıl Türksoy ve Zeytinburnu Belediyesi ile müştereken Azerbaycan, KKTC, Başkurdistan, Kazakistan, Moğolistan, Kırım, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Tacikistan, Bulgaristan, Uygur Özerk Bölgesi, Sırbistan, Gagauzya, Gürcistan’dan Türkiye’ye gelecek olan 200'ü aşkın sanatçı ile beraber Türkiye’den de sanatçıların iştirakiyle Nevruz Şenliği düzenlemiş bulunmaktayız. 19 Mart 2016 Cumartesi Saat 20.00’de Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Nevruz Şenliği’nimize tüm dostlarımız davetlidir.