Ocağımızın eski ve yeni dönem talebeleri, yönetim kurulu, danışma kurulu, İstanbul’da bulunan Türk Ocakları şube başkanları ve Türk Ocakları genel başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ’ün katılımlarıyla Best Western Citadel Hotel’de Danışma Kurulu'muzun ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Milli Mefkûre Mektebi eğitim programının başlangıç günü dolayısıyla bir araya geldik.

Kahvaltının ardından ocak danışma kurulu başkanımız Faik İÇMELİ söz aldı. Türk Ocaklarının ülkenin kaderini belirlemede önemli bir vizyon üstlendiğinden bahseden Faik İçmeli, gençlerin Türk ocakları gibi saygın kurumlarda aktif olarak rol almaları gerektiğini vurguladı.

Faik İÇMELİ’nin konuşmalarının ardından şube başkanımız Dr. Cezmi BAYRAM konuşmasını yaptı. Türk Ocaklarından yetişmenin ne kadar değerli olduğundan bahseden başkanımız, buralarda kurulan dostluk-kardeşlik bağının kıymetinin bilinmesi gerektiğiniş sözlerine ekledi. Türk Ocaklarıyla kurulan bağın öğrencilik yıllarıyla sınırlı olmadığını, mezun olan ve mesleklerini eline almış olan arkadaşlarımızın devamlı olarak ocak ile bağlarını korumalarının hem ocak için hem de mezunlar için önemli olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda ocağımızda yetişip, mezun olan ve iş hayatına atılan genç ocak mensuplarını kürsüye davet edip tebrik ederek, ocak ile münasebetlerini devam ettirmeleri nedeniyle teşekkür etti.

Son olarak sözü Türk Ocakları genel başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ aldı. Türk Ocaklarının odak noktasının gençler olduğunu ve gençlere yatırım yapılması gerektiğini söyleyerek sözlerine başladı. Gençlere yapılan yatırımın, ülkenin geleceğini belirleyen yegane yatırım olduğunu vurgulatarak gelecekte de Türk Ocaklarının bu vizyonu devam ettireceğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.