Türk Ocakları İstanbul Şubesi Gençlik Kolu olarak geçen yıl ilkini düzenlediğimiz "Milli Mefkure Mektebi Eğitim Programı"nın ikincisini düzenliyoruz.

Eğitim takvimi iki kademeden oluşmaktadır ve ücretlidir. Bu ilan müfredat, ders takvimi, başvuru şartları ve kesin kayıt hakkındadır.

Ders Başlıkları,

1. Türkçe ve Türk Ruhu,
2. Türk Tarihi: Devlet ve Zihniyet,
3. Şehir-Kültür-Mimarlık (Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı),
4. İslam Estetiği,
5. Dini (İslam) Anlamak Üzerine,
6. Arayışın Yöntemi Olarak Bilim,
7. Türkler ve İslam Tasavvurları,
8. Türk Modernleşmesi (Siyaset, İktisat, Kültür, Felsefe),
9. Misak-ı Milli’den Lozan’a, Lozan’dan Soğuk Savaş’a Türk Dış Politikası,
10. Soğuk Savaş Döneminden Günümüze Türk Dış Politikası,
11. Küreselleşme: Tanım, Gelişim ve Yaklaşımlar,
12. İstanbul’un Değişim ve Gelişim Seyri,
13. Türk Ocakları,
14. Türk Dünyası Mûsikî Deryası,
15. Türk Toplum Yapısı,

Derslere devamlılık esastır, katılacağınızı taahhüt etmeden önce devamlılık gösterip gösteremeyeceğiniz üzerine dikkatle düşünmeniz rica olunur.

Ücret 50 TL ’dir ve kesin kayıt esnasında alınacaktır.

İlk kademe, 20 Şubat - 19 Mart tarihleri arasında 5 (beş) hafta boyunca sadece Cumartesi günleri 10:00-16:00 arasında devam edecektir. Öğle arası 30 dakika, diğer ders araları 10’ar dakikadır.

İkinci kademe, 16 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında 4 (dört) hafta boyunca tarihleri arasında sadece Cumartesi günleri 10:00-16:00 arasında devam edecektir. Öğle arası 30 dakika, diğer ders araları 10’ar dakikadır.

Katılacaklardan ders içerikleri ile ilgili okumaları ihmal etmemeleri ve derslere saatinde gelmeleri beklenmektedir.

Başvurular, 17 Şubat Çarşamba gününe kadar internet üzerinden alınacaktır.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar 17 Şubat Çarşamba günü e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgilendirileceklerdir.

Kesin kayıt işlemi, 17-18-19 Şubat 2016 tarihlerinde 10:00-17:00 arasında Divan Yolu Cad. Sultan 2. Mahmut Türbesi Yanı Nu:86 Cağaloğlu-İSTANBUL adresindeki dernek binasında kayıt ücretinin elden ödenmesi durumunda gerçekleşecektir.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra (ders yükü, sınav, hastalık gibi) mazeretler kabul edilmeyecek dolayısıyla ücret iadesi olmayacaktır.

%100 katılım sağlayan katılımcılara İstanbul Türk Ocağı tarafından katılım sertifikası verilecektir.

%100 katılım sağlayanlar, 2015-2016 döneminde şehir içi-dışı kültür gezilerine ücretsiz katılmaya hak kazanacak ve bursiyer olmanın gereklerini yerine getirme şartı korunarak burs alma hakkı kazanma yolunda ayrıcalıklı olacaklardır.

Bu gönderiyi Facebook’tan paylaşanlar arasında 5 kişi çekilişle ücretsiz olarak kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Milli Mefkûre Mektebi’ne değerli genç katılımcı arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Başvuru Formu İçin:

http://www.istanbul-turkocagi.org/milli-mefkure-egitim-programi-basvurulari-haber-319-makale.html