Türk Ocakları İstanbul Şubesi

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Lozan Barış Antlaşmasıyla İlgili İki Gün Boyunca Sempozyum düzenliyor

 

Türk Ocakları İstanbul Şubesi veİstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,modern Türkiye’nin kuruluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın yürürlüğe girişinin doksanıncı yıldönümü münasebetiyle 9-10 Mayıs 2014 tarihleri arasındaİstanbul’da uluslararası bir sempozyumdüzenleyecektir.Sempozyumda Lozan’a taraf olan ülkeler arasında tartışma konusu olan ve sonradan tadil edilen, hatta etkileri günümüze kadar ulaşan belli başlı meseleler, yerli ve yabancı akademisyenlerin araştırmaları ve katkılarıyla mercek altına alınacaktır.“TARAFLARININ BAKIŞIYLA LOZAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU”

9 MAYIS 2014 PROGRAMI

 

AÇILIŞ KONUŞMASI                                                    (09:00-09:30)

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü - Türkiye)

Dr. Cezmi Bayram (Türk Ocakları İstanbul  Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İstanbul Üniversitesi Rektörü - Türkiye)

 

  1. 1.     OTURUM (Açılış)                                                      (09:30-10:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

Prof. Dr. Sabit DUMAN (İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

“Lozan Konferansı’nın İç Politikaya Etkisi (4 Şubat-23 Nisan 1923)”

Dr. Zekeriya TÜRKMEN (Harp Akademileri Komutanlığı, SAREN - Türkiye)

“Lozan Barış Konferansı’na Uzanan Süreçte Musul Meselesi ve Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1919-1923)”

Mehmet TEKİN (Araştırmacı-Yazar - Türkiye)

“Lozan Antlaşması ve İskenderun Sancağı (Hatay)”

Çay Arası: (10:45-11:00)

 

  1. 2.     OTURUM (Hatay – Musul)                                     (11:00-12:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ARSLAN (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

“Lozan’dan Çözüme Hatay Meselesi”

Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELİK – Araş. Gör. Sabahattin ÖDEMİŞ (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü - Türkiye)

“Hariciye Vekâleti Raporları Çerçevesinde Musul Meselesi (1923-1926)”

Dr. Nevin YAZICI (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampüsü – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

“1926’dan Günümüze Musul Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme:  Çözüm Sürecinden Çözülmeye”

Yemek Arası: (12:15-13:45)

 

  1. 3.     OTURUM (Boğazlar ve Patrikhane)                    (13:45-15:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SARAY (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi - Türkiye)

Doç. Dr. Sypridon SFETAS(Selanik Aristotelis Üniversitesi, Felsefe Fakültesi - Yunanistan)

“Aspects of Greek-Turkish Relations and the Aftermath of the Lausanne Treaty in the 20th Century”

Yrd. Doç. Dr. Gizem ÇAKMAK (Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Türkiye)

“Lozan Barışı Sonrası Fener Rum Patrikhanesi”

Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi - Türkiye)

“Montreux (Montrö) Sözleşmesi’nin Güncel Sorunlar Işığında Değerlendirilmesi”

Çay Arası: (15:00-15:15)

 

  1. 4.     OTURUM (Batı Trakya)                                         (15:15-16:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET (Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

“Lozan’ın 90. Yılında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Eğitim Sorununa Genel Bir Bakış”

Dr. Nilüfer ERDEM (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü - Türkiye)

“Batı Trakya’da Sivil Toplum Örgütlenmesinde Türk Kimlik Engeli”

Dr. Sebahattin ABDURRAHMAN (Londra Üniversitesi, Şarkiyat ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü - İngiltere)

“Batı Trakya Türklerinin Siyasal Katılımında Yeni Arayışlar: Dostluk Eşitlik Barış Partisi ve Bağımsız Listeler”

Çay Arası: (16:30-16:45)

 

  1. 5.     OTURUM (Taraflarının Lozan Algısı)               (16:45- 18:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü - Türkiye)

Doç. Dr. Cavid QASIMOV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü - Azerbaycan)

“Sovyet Azerbaycan’ı Basınında Lozan Barış Görüşmeleri”                                                                         

Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER (Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi - Türkiye)

“Lozan’ın Onuncu Yıldönümünün Ulusal Basına Yansımaları”

Doç. Dr. Mustafa BUDAK (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı - Türkiye)

“Lozan’ın Başarı Ölçütü: Misak-ı Milli Mi, Sevr Mi?”

SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ           (18:00-18:30)

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü)

 

10 MAYIS 2014 PROGRAMI

Tarihi yarımadaya gezi düzenlenecek, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzeleri ziyaret edilecektir.