KIBRIS MESELESİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI

Açılış Oturumu (10.00-11.00)

Dr. Cezmi Bayram (İstanbul Türk Ocağı Başkanı)

Prof. Dr. Fuat Bayram Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Rektörü)

Talip Emiroğlu (Kıbrız Adakent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Protokol Konuşmaları

Oturum: Geçmişten Günümüze Kıbrıs Müzakereler(11.00-13.00)

Başkan: Prof. Dr. Fuat Bayram

Prof. Dr.Soyalp Tamçelik “Geçmişten Günümüze Kıbrıs’ta Çözüm Planları ve Temel Özellikleri”

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur “Fatin Rüştü Zorlu’nun Londra Konferansı’nda Savunduğu Türk Tezi ve Kıbrıs Musul Hattı”

E. Bakan Vedat Zihni Çelik:Kıbrıs Müzakerelerinin Seyri

Em. Büyükelçi Taner Etkin: Kıbrıs Müzakerelerinin Seyri

Yemek Arası (13.00-14.00)

Oturum: Enerji Kaynakları Meselesi ve Doğu Akdeniz’de Yükselen Rekabet İklimi: Kıbrıs’ın Güncellenen Jeopolitiği (14.00-15.45)


Başkan: Daç. Dr. Ömer Bağcı

Prof. Dr. Emete Gözügüzelli " Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hidrokarbon Faaliyetleri"

Prof. Dr.Salih Saner “Kıbrısta İki Devletli Çözüm Stratejisinin Tc-Kktc Hidrokarbon Politikalarına Etkileri”

Necdet Pamir: “Doğu Akdeniz’in Kıbrıs Ekseninde Enerji Jeopolitiği”

Dr. Arda Mevlütoğlu "Doğu Akdeniz'deki Askeri Dengeler ve Türkiye"

Mustafa Kemal Kasapoğlu: “Kıbrıs’taki Vakıf Varlığı”

Çay arası (15.45-16.00)

Çalıştay Oturumu: Kıbrıs Davamızın Geleceği: Beklenti ve Teklifler (16.00-18.30)

Başkan: Dr. Cezmi Bayram

Em. Büyükelçi Uluç Özülker

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Prof. Dr. Soyalp Tamçelik

E. Bakan Vedat Çelik

Em. Büyükelçi Taner Etkin

Prof. Dr. Salih Saner

Dr. Arda Mevlütoğlu

Prof. Dr. Emete Gözügüzelli

Enerji Uzmanı Necdet Pamir

Taner Etkin