Güzel bir günün ardından arda kalanlar.
        "Dünya Kadınlar Günü" münasebitiyle 6 Mart 2016 günü şef Elif Ömürlü UYAR yönetiminde "İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsıkî Topluluğu" muzun  ‘’Kadın Şâirlerimiz’’ başlıklı Türk Müziği konserini Ali Emirî Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Ocaklıların ve İstanbul'luların yoğun katılımıyla gerçekleşen konserde; Mihrî Hatun, Leylâ Saz, Şaîr Nigâr Hanım, Şukûfe Nihal, Sâmiha Ayverdi, Fitnat Sağlık, Âdile Sultan, Melek Hiç, Melâhat Akan, Emriye Gürdal, Müzehher Güyer, Hacı Tahsîne Hanım'ın eserlerinden bestelenen eserler topluluğumuzun korosu ve koromuzdan Enescan AKSU, şefimiz Elif Ömürlü UYAR, Ecem AYTEKİN, Yasemin BARAN ve Abdullah YILMAZ tarafından seslendirildiler. Bizlere güzel bir akşam yaşatan ve kadınlarımızı bir kez daha hatırımıza getirmemize vesile olan "İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsıkî Topluluğu"muza ve bizleri yalnız bırakmayıp konsere iştirak eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.