8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, yarın saat 20:00’de Ali Emîrî Kültür Merkezi konser salonunda “İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsıkî Topluluğu” tarafından Elif Ömürlü UYAR yönetiminde Mihrî Hatun, Leylâ Saz, Şaîr Nigâr Hanım, Şukûfe Nihal, Sâmiha Ayverdi, Fitnat Sağlık, Âdile Sultan, Melek Hiç, Melâhat Akan, Emriye Gürdal, Müzehher Güyer, Hacı Tahsîne Hanım'ın eserlerinden bestelenen ‘’Kadın Şâirlerimiz’’ başlıklı  Türk Müziği konserimiz olacaktır. Tüm dostlarımız davetlidir.