Elif ÖMÜRLÜ UYAR idâresindeki 
‘’İSTANBUL TÜRK OCAĞI ÖMÜRLÜ MÛSIKÎ TOPLULUĞU’’ çalışmalarına 24 Eylül 2016 Cumartesi Günü başlıyor.

Solfej, nazariyat, repertuar dersleri
Mevlevî Âyini , Tasavvuf Mûsıkîsi çalışmaları
Gençlere ve Çocuklara yönelik özel çalışmalar..
Katılmak isteyenler Cumartesi günleri Ocağımıza başvurabilirler.