İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsıkî Topluluğu, Elif Ömürlü Uyar idâresinde 1 Ekim 2022 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar Cumartesi günleri 15.30 - 18.00 arasında yapılmaktadır. Kadîm mûsıkîmizi  seven herkesi bekleriz. İrtibat için: elifomurluuyar@gmail.com