Eğitim Programı Nedir, Hangi İhtiyaca Karşılık Ortaya Çıkmıştır Ve Hedefleri Nelerdir?

Eğitim programı, değişen ve değişmeye mahkum olan insana ait herşeye değinilemeyeceğinin farkında; ancak değişimin önümüze getirdiği yeni sorulardan  bazılarına değinmenin kaçınılmaz olduğu gerçeği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca yeni sorular karşısında açıklayıcılık gücünü kaybetmiş cevaplar yerine, sorulara millet ve medeniyetimizin köklerinden hareketle yeni ufuklar kazanarak yaklaşma ihtiyacı programın çerçevesi hazırlanırken belirleyici olmuştur.

Eğitim programıyla, seçilen konular hakkında katılımcılarda merak duygusu uyandırmak ve onları bilgi kaynaklarıyla buluşturmak hedeflenmiştir.  Ayrıca katılımcılara ele alınan konular hakkında ham bilgi malzemesi kazandırmanın ötesine geçilerek, söz konusu malzemeyi kimlik-medeniyet ölçülerimiz rehberliğinde işleme ve kavrama becerileri de elde etmeleri düşünülmektedir.

 

 • Eğitim programı ücretlidir ve derslere devamlılık esastır.

 

 • Eğitim programına katılacağınızı taahhüt etmeden önce devamlılık gösterip gösteremeyeceğiniz üzerine dikkatle düşünmeniz rica olunur.

 

 • Eğitim ücreti 25 ’dir ve kesin kayıt esnasında alınacaktır.

 

 • Programa sadece İstanbul’daki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.

 

 • Eğitim programı 5 (beş) hafta boyunca sadece Cumartesi günleri (2) iki ders olarak devam edecektir.

 

 

 • Eğitim programına katılacaklardan ders içerikleri ile ilgili okumaları ihmal etmemeleri ve derslere saatinde gelmeleri beklenmektedir.

 

 • Başvurular  1 Mart 2015, Pazar gününe kadar internet üzerinden motivasyon mektubu (programa neden katılmak istediğinize dair) ihmal edilmeksizin alınacaktır.

 

 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar sosyal medya, e-posta, kısa mesaj yoluyla bilgilendirileceklerdir.

 

 • Kesin kayıt işlemi, 2-3  Mart  2015 tarihlerinde 10:00-17:00 arasında Divan Yolu Cad. Sultan 2. Mahmut Türbesi Yanı Nu:86 Cağaloğlu/İSTANBUL adresindeki dernek binasında gerçekleşecektir.

 

 • Kesin kayıt yaptırdıktan sonra (ders yükü, sınav, hastalık gibi) mazeretler kabul edilmeyecek dolayısıyla ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

 

 • Eğitim programına %100 katılım sağlayan katılımcılara İstanbul Türk Ocağı tarafından katılım sertifikası verilecektir.

 

 • Eğitim programına %100 katılım sağlayanlar, 2015-2016 döneminde şehir içi-dışı kültür gezilerine ücretsiz katılmaya hak kazanacak ve bursiyer olmanın gereklerini yerine getirme şartı korunarak burs alma hakkı kazanma yolunda ayrıcalıklı olacaklardır.

 

İstanbul Türk Ocağı Eğitim Programı’na değerli genç katılımcı arkadaşlarımızı bekliyoruz.

 

Aşağıdaki Bağlantıyı Kullanarak Başvurabilirsiniz

 

https://docs.google.com/forms/d/10VLxzotUH5wLibPiZ-PofaS1BzQDN6fIX9r1_V-jBWw/viewform