Geleneksel hale gelen Türk Ocakları İstanbul Şubesi Cuma sohbetlerinde 23 Şubat 2018 tarihinde eski gençlik kolu üyemiz olup şu an yönetim kurulunda bulunan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Çağrı Kocakaplan, İktisadi Bireyin Türk Atasözleri ile Yorumu başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Sayın Kocakaplan, konuşmasında “Homoekonomikus'un Gerçekliğini Sorgulamak: Türk Atasözlerinde İnsan Manzaraları” isimli makalesinden yola çıkarak deyimler ve atasözleri ile geçmişteki toplumsal yapının çözümlenmesi konusunu ele aldı. Ardından atasözlerinin birbiriyle olan ilişkilerini ve çelişkilerini çeşitli örneklerle gösterdi. Ayrıca toplumsal kesimin ağırlıklı olarak iktisadi yönden yansımalarını atasözleri üzerinden değerlendirdi. Konferans, soru-cevap etkinlikleriyle birlikte bir söyleşi şeklinde ilerledi.