DOÇ. DR. ALİ SATAN , “ HİLAFET LAİKLİK ARGÜMANIYLA DEĞİL ŞERİATE  AYKIRI OLDUĞU İÇİN KALDIRILMIŞTIR.”

İstanbul Türk Ocağı 100. Yıl Sohbetleri  kapsamında   10 Ocak Cuma günü  saat 18.00 ‘ da  ‘’ HİLAFET  MESELESİ ‘’ konulu bir panel  düzenlendi.

İstanbul Türk Ocağı konferans salonunda gerçekleştirilen panel , İstanbul  Türk Ocağı  Başkanı Dr. Cezmi Bayram ‘ın  açılış konuşmasıyla başladı.

Panelde söz alan  Doç. Dr. Ali Satan , “  Halifelik kaldırıla doksan yıl olmasına rağmen aktüalitesini  korumaktadır.” dedi. Halifeliğin , tüm İslam dünyasının meselesi olduğuna dikkat çeken  Satan , Hilafetin tarihi sürecini  hakkında şunları söyledi : “ Halife, birinin yerine geçmek ,kökünden gelmektedir. Peygamber efendimizden sonra  devlet yönetimini  birinin yönetmesidir. Halifelik , Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucunda Osmanlı’ya geçmiştir. İslam dünyasında  güçlü devlet ve yöneticileri  halifelik makamını kullanmışlardır.  Halifelik güçle ilişkilidir. “

Satan , Halifeliğin kaldırılma sürecini ise şu sözlerle anlattı : “  19. yy Osmanlı’nın güç kaybetmeye başladı ve toparlanmak için çaba harcadığı bir  dönemdir.  Aynı zamanda  , teknolojinin geliştiği ve buna mukabil insanların daha fazla birbirlerinden haberdar olduğu  bir dönemdir. 20.yy  ‘a gelindiğinde Avrupa karşısında , Osmanlı harici hiçbir güç direnememiştir. 20. yy  Osmanlıda ve Avrupada eleştirildiği  dönemdir.Bu dönemde , İngilizler tarafından yapılan propaganda , Mısır üzerinden Arap  dünyasına  sokulmuştur. Bu propagandaya göre halife , Osmanlıdan olmamalı Arap dünyasına geri  dönmelidir. Bu İngiliz propagandasının argümanıdır. Osmanlı cihat ilan etmesine rağmen , beklentilerine ulaşamamıştır.  Bu süreçte önemli olan , ‘ Şerif Hüseyin ‘ isyanıdır. Şerif Hüseyin isyanı 20.yy ‘ın  kerbelasıdır. Şerif Hüseyin , İngilizlerle işbirliği yapmıştır.  Şerif Hüseyin isyanı , lokal bir isyandır ancak etki alanı büyük olmuştur. Milli  Mücadele sürecinde  de halifeliği kurtarma süreci etkindir. Milli Mücadele döneminden herkesin gündeminde ‘ Halifelik’ vardı.  Hilafetin kaldırılması sandığımız gibi laiklik argümanıyla  değil, şeriata aykırı olduğu için kaldırılmıştır. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte , kararın ulaştığı  gün halife yurtdışına çıkarılmıştır.”

Onur Kaplan