Programı indirmek için tıklayınız

 

 

Her geçen gün etkisini artırmakta olduğu görülen küreselleşme, siyaset, ekonomi, kültür ve dini inançların etkileşim alanlarını coğrafi sınırların belirleyiciliğinden uzaklaştırmıştır. Bir yönüyle yerel ve milli olanın küre ölçeğine taşınması hususiyetini de içeren söz konusu süreçte, kuşkusuz ekonomik gücü elinde tutan milletlerin ulusaşırı hakimiyet anlayışlarını yaymada etkin oldukları görülmektedir. Bu durum bir taraftan genel manada batı medeniyetinin kültür ve değerlerinin tüm dünyada yaygınlaşmasını, diğer taraftan yerel ve özgün sosyo-kültürel yapıların zarar görerek yozlaşması gibi meseleleri ortaya çıkarmaktadır. Günümüzdeki hakim güç ve medeniyetin ‘kendi’ karşısında ‘öteki’ olarak konumlandırdığı İslam dünyası da, söz konusu etkilerden uzak düşünülemez. İslam toplumlarının parçalı yapısı, siyasi ve mezhebi ayrılıklar, bir takım radikal eğilimlerin varlığı ve ekonomik meselelerdeki zafiyetlerinin yanında, yenilenme ve bütünleşmeye açık potansiyel dinamiklerinin olduğu kuşku götürmez bir gerçekliktir. Bu sebeple İstanbul Türk Ocağı, günümüz Müslüman dünyasındaki meselelerin ve bunlara yönelik çözüm tekliflerinin ortaya konularak bir tartışma zemininin oluşturulmasını zorunlu görmüştür. Bu noktadan hareketle İstanbul Türk Ocağı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müitereken 10-12 Ekim 2016 tarihleri arasında “Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları” adlı ulusal bir sempozyum düzenleme kararı almıştır.
Sempozyum, İslam dünyasındaki meselelerin tespitinin ve bunlara yönelik farkındalığın arttırılmasının yanı sıra muhtemel çözüm tekliflerinin geliştirilmesini akademik ortamda tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İslam dünyasının siyasi, sosyal ve fikri meselelerinin çözümüne nasıl katkı yapılabileceği sorusunun cevabı aranacaktır.
Sempozyum 10-12 Ekim 2016 tarihleri arasında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenecektir. Açılış 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 09:30'da başlayacaktır. Tüm dostlarımız davetlidir.