İstanbul Türk Ocağı Gençlik Kollarının bu sene her ay periyodik olarak düzenlediği gençlik sempozyumlarının altıncısıolan “Gençmişten Günümüze Türk Edebiyatı” konulu sempozyum 27 Nisan Pazar günü 12.30’da İstanbul Türk Ocağı Gençlik Kolları Başkanı Barış Onur SARGIN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk oturumda  Sadi Karademir “Yakın Dönem Türk Şiiri” konulu,"15. Ve 16. Yüzyılda Tarih Yazıcılığı ve Edebiyat ilişkisi" isimli sunumunu yaptı. Ardından konuşmacılar konukların sorularını cevapladı. Sempozyum’un II. Oturumu  saat 13.30’da başladı. İlk konuşmacı Nuri Civelek “Kemal Tahir Romanlarında Siyasi Mücadele” konulu sunumunu yaptı. İkinci konuşmacı Halime Karataş ise “Türkiye ve Orta Asya Edebi İlişkileri” adlı konuşmasını yaptı. Soru cevap faslından sonra ikinci oturum başkanın Hulusi Girgin’in katılımcı dinleyicilere teşekkürü ile sona erdi. “Gençmişten Günümüze Türk Edebiyatı” konulu sempozyumun son oturumu saat 14.30 daRahime Alandağ’ın “ Dede Korkut’tan Öğütler” İsimli tebliğsi ile başladı.Daha sonra ikinci konuşmacıEda Yazar “ Türk Epik Destanlar ve Orhun Bengütaşları” adlı tebliğlerini sundular ve son konuşmacı Süleyman Polat ise “Bahaddin Özkişi ve Köse Kadın” adlı tebliğlerini sundular. Konuşmacılar dinleyicilerin sorularını cevapladıktan sonra oturum başakanı İsmail Altınsoy konuşmacı arkadaşlar teşekkürlerini sunup günün hatırasını yaşatmak üzere hem konuşmacı hemde isteyen dinleyicileri  hatıra fotoğrafı çekinmek üzere kürsüye davet etti.