PDF 'yi İndirmek İçin Tıklayınız

 

  ISBN 978-605-9443-17-3

Baskı:
ŞenYıldız Yayıncılık Hediyelik Eşya ve Tekstil San ve Tic.Ltd.Şti.
Gümüşsuyu caddesi. Dalgıç Iş Merkezi No:3 Kat:1 Topkapı-Istanbul
Tel: 0212 483 47 91
Faks: 0212 483 48 23
Istanbul-2017

 

Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki
Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu
16-17 Ekim 2017 İstanbul
Onur Kurulu
Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. A. Ahat Andican (Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. İsmail Türkoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. İlyas Topsakal (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Kemal Gurulkan (Başbakanlık Osmanlı Arşivi)
Düzenleme Kurulu
Dr. Cezmi Bayram (Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı)
Prof. Dr. Cezmi Eraslan (İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü)
Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Abdurrahman Bozkurt (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan (İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Cezmi Eraslan (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilara Usmanova (Kazan Devlet Üniversitesi/Rusya)
Prof. Dr. Diloram Alimova (Özbekistan Bilimler Akademisi/Özbekistan)
Prof. Dr. İbrahim Maraş (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Öz (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Yeşilot (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sanavar Shadmanova (Özbekistan Bilimler Akademisi/Özbekistan)
Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia (Tiflis St. King Tamar Üniversitesi/Gürcistan)
Doç. Dr. Dinçer Koç (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Galine Mişkienne (Vilnius Üniversitesi/Litvanya)
Doç. Dr. Hasan Demiroğlu (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Yıldırım (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü (İstanbul Üniversitesi)
Sekretarya
Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü
Arş. Gör. Filiz Ferhatoğl
u