Şubemiz 1986’dan beri 2. Mahmut Türbesi müştemilât binasında faaliyet göstermektedir. Bina ile çevre de düzenlenerek, içinde son dönemin birçok devlet ve ilim, fakir adamının medfun olduğu hazire bir açık hava müzesi haline getirilmişti. Bilahare, komşumuz Cağaloğlu Anadolu Lisesi bahçesindeki metruk odun kömür deposu ıslah edilerek konferans salonu haline getirilmiştir. Ancak, mekândaki bu genişleme ihtiyaçlarımızı karşımaya yetmemekteydi. Üyemiz Doç.Dr. Sinan Genim’in Başkanı olduğu Taç Vakfı’na tahsisli olan, fakat henüz kullanmaya başlamadıkları Kaygusuz Baba Tekkesi’nden lehimize feragat etmesi talep edildi. Feragat ve tahsis talep dilekçelerini birlikte vererek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaatımız, kısa zamanda müspet cevaplandı. Vakıf Meclisi kararını 2012 Temmuz’u itibariyle alındı ve karar tarafımıza 2012 Kasım ayında tebliğ edildi. Kararın tebliği ile Anıtlar Kurulu’na müracaat ettik. Kuruldan kararın çıkmasını müteakip, daha önceden söz aldığımız İstanbul İl Özel İdaresi’ne müracaat ettik. Özel İdare, 2013 takvimine dâhil etmişti. Yıl için de ihale ederek inşaat çalışmaları devam etti. Binaya bir bodrum ilave ettiğimiz için, halen Arkeoloji Müzesi nezaretinde bazen arkeolojik değeri olan bulgulara rastlanması dolayısıyla ağır aksak ilerleyen kazı çalışmalar 2018 yılı itibariyle son bulacaktır. Yeni hizmet binamız bahar döneminde Milli Mefkûre Mektebi olarak hizmet vermeye başlayacaktır.