İstanbul Türk Ocağı 100. Yıl Sohbetleri  kapsamında   13 Aralık Cuma günü  saat 18.00 ‘ da ‘’ Sırat-ı Müstakim  ve Türk Derneği ‘’ konulu bir panel düzenlendi.

İstanbul Türk Ocağı konferans salonunda gerçekleştirilen panel , İstanbul  Türk Ocağı  Başkanı Dr. Cezmi Bayram ‘ın  açılış konuşmasıyla başladı.

                 Panelde Dr.  Nurgül  Karayazı , Sırat –ı  Müstakim dergisinin kuruluşunu ve  kuruluş yıllarındaki durumunu şu şekilde özetledi : ‘’ Kuruculuğunu Ebulula  Mardin , Eşref Edip ‘in yaptığı mecmua , Mehmet Akif , Muhammed  Abduh , Ahmet Hamdi , Manastırlı İsmail Hakkı gibi çok değerli kalemler tarafından yayın hayatını sürdürmüş ve bir devri aydınlatmıştır.  Dergi çıkarma fikrini ilk ortaya atan  isim  Mehmet  Akif ‘ti. Safahat’ a kaynak teşkil eden şiirlerini  yazan Akif , bunları topluma ulaştırma isteğindeydi. Dergi çok geniş bir coğrafyaya ulaştırıldı. Arnavutluk , Yemen , Bağdat , Mısır ve benzeri birçok İslam beldesinde büyük bir ilgi gördü. 1905-1925 arasında haftalık yayınlanan sırat-ı müstakim fihristi ve dizini  İslam klasiklerinin tercümelerinin yayınlanmasıyla tanınan M. Suat Mertoğlu’nun  çalışmasıyla kitaplaştırıldı. Sırat - Müstakim  netice olarak  , bir uyanış  mecmuasıdır. ‘’    Karayazı ,Türk Derneğini kuruluşunu  da şu sözlerle açıkladı , ‘’ ’25 Aralık 1908 yılında kurulan Türk Derneği ve akabinde çıkarılan Türk Dili Dergisinde şu ifade derneğin amacını açıklar niteliktedir.  ‘ Türk diye anılan bütün kavimlerin mazisi , hali ve eserlerini öğrenmek ve öğretmektir .‘ Dernek  ,1912 yılına kadar devam ettikten sonra  dağıldı ;  sonrasında kurulan  ‘Türk Yurdu ‘  cemiyetine  katıldılar. ‘’ Kısa  özetlerin ardından  , sırat-ı müstakim ve Türk derneği hakkında soruları cevaplayan Karayazı , Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı  Dr. Cezmi Bayram ‘a  teşekkürlerini sundu.                        

 

ONUR KAPLAN