Türkiye ve Azerbaycan arasındaki köprü şahsiyetlerden,  Türkiye ve Azerbaycan fikir ve siyaset hayatında iz bırakmış Türkçü aydın Ahmet Ağaoğlu, doğumunun 150. yılında Azerbaycan ve Türkiye'de bir dizi faaliyet ile anılıyor. Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü ile ortaklaşa, TİKA desteğiyle Bakü ve İstanbul'da iki sempozyum düzenleyecek.