turkmilliyetciligi.istanbulocak@gmail.com

SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ

Cumhuriyet’in İlanının 100. Yılı Vesilesiyle

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

MUHASEBE, ÖZ ELEŞTİRİ VE GELECEK TASAVVURLARI

SEMPOZYUMU

18-19 Aralık 2023, İstanbul

Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Türkiye Devleti’nin Cumhuriyet rejimini kabulünün 100. yılı vesilesiyle CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ MUHASEBE, ÖZ ELEŞTİRİ VE GELECEK TASAVVURLARI ULUSAL SEMPOZYUMU İstanbul'da düzenleyecektir.

Türkiye’nin yaklaşık son iki yüzyıllık tarihinde ortaya çıkan hemen hiçbir olgu ve hadise yoktur ki, Türk milliyetçiliği göz ardı edilerek ele almak mümkün olsun. Zira hem olgu ve hadiseler içinde Türk milliyetçiliği hem de olgu ve hadiseler Türk milliyetçiliği katkısı ile şekil almıştır. Gelecek de aynı doğrultu dâhilinde yaşanacaktır. Bu itibarla hem geçmişe ait olgu ve hadiselerin Türk milliyetçiliği ile karşılıklı durumu hakkında üzerine tespit, muhasebe, öz eleştirileri hem de günümüzde küresel ölçekte ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni sorunlar hakkında yeni anlayışlar, çözüm arayışları ve bu anlayış ve çözüm arayışları ile Türk milliyetçiliği arasında ortaya çıkması muhtemel toplumsal etkileşim tipleri (mübadele, işbirliği, rekabet, çatışma, uyum, uyarlama, benzeşme ve baskı vb.) üzerinden gelecek tasavvurlarını ele almak arzusundayız.

Bu minvalde Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı vesilesiyle yüzyıllık esaslı bir muhasebe ve geleceğe dair yeni teklifler getirmek, Cumhuriyeti yeni ufuklara taşımamıza ve yeni bir dünya tasavvur edebilmemize de imkân sağlayacaktır. Bu hususun tebliğ metinlerinde gözetilmesi en temel önceliğimizdir. Bu sempozyumda sizin de katkınızı görmekten memnuniyet duyarız.

Lütfen en geç 20 Ekim 2023 tarihine kadar bildirinizin kısa bir özetini aşağıda sunulan form ile birlikte e-posta olarak turkmilliyetciligi.istanbulocak@gmail.com adresine gönderiniz.

Sunum dili Türkçedir.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

Sempozyumun Konu Üst Başlıkları

 • Türk Milliyetçiliği Üzerine Eleştiriler, Özeleştiriler

 • Türk Milliyetçiliği Üzerine Araştırmalar, Aydınlar, Dergicilik, Sivil Toplum, Kamusallık

 • Devlet ve Milliyetçilik, Post-Kemalizm

 • Yeni Rejim İnşa Süreçleri ve Salgın, Savaş

 • Yerlilik, Millilik, Yerellik, Yeni Osmanlılık, Anayasal Vatandaşlık, Radikal Demokrasi

 • Modernite, Post-Modernite, Globalizasyon, Liberalizm, Sosyalizm, Milliyetçilik ve Tarihin Sonu, Medeniyetler Çatışması.

 • NATO, AB, Türk Dünyası, Uluslararası Örgütler

 • Popüler Kültür, Tarih Anlatısı, Milliyetçilik

 • Sağ ve Sol Popülizm ve Milliyetçilik

 • Ulusal Birlik Aracı ve Karşıtı Olarak Din ve Dini Kültür

 • Alt Kültürler, Kimlik, Cemaatleşme, Milliyetçilik

 • Milliyetçilik Türleri, Kuram ve Uygulama (Otoriter Milliyetçilik Eleştirisi vs.)

 • Kültüralizm ve Milliyetçilikler

 • Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik

 • Sivil İtaatsizlik ve Milliyetçilik

 • Çevre, İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Milliyetçilik

 • İslamofobi, Türkofobi, Diaspora ve Milliyetçilik

 • İnsan Hakları ve Milliyetçilik

 • Uluslararası Sistemde Yeni Arayışlar, Dünya Tasavvuru, Türkiye’de Batı ve Batı Karşıtı Siyasi Cereyanlar, Temsiller ve Türk Milliyetçiliği

 • Batı, Doğu (Rusya, Çin) ve Türkiye: Sosyal, Ekonomik, Kültürel Kamplaşma

 • Göç Hareketleri ve Milliyetçilik, Türk Milliyetçiliği

 • Kurucu İktidar, Anayasal Devlet ve Milliyetçilik

 • Avrasyacılık, Türkçülük, Turancılık, Türk Cumhuriyetleri

 • Risk Toplumu; Savaş, Tabii Felaketler, Salgınlar

 • Türk Siyasal Kültürü ve Milliyetçilik

 • Yeni sağ popülist ideoloji, Milliyetçilik, Kadın Mücadelesi

 • 21. Yüzyılda Kamusal Alan, Özel Alan, Milliyetçilik

 • Medya, Sosyal Medyada Milliyetçiliğin İnşası

 • Ağ Toplumu, Yeni Toplumsal Hareketler ve Yeni Nesil Milliyetçilik, Milliyetçiler

 • Neo-Kolonyalizm veya Yeni Sömürgecilik, Beyin Göçü

 

 • Geçmişten Günümüze Merkeziyetçilik, Âdem-i Merkeziyetçilik, Özerklik Tartışmaları İçinde Türk Milliyetçiliği

Sempozyum Şeref Başkanları

Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Gen. Başkanı)

Dr. Cezmi BAYRAM (Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü)

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK

Prof. Dr. Mevlut UYANIK

Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR

Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Doç. Dr. Alihan LİMONCUOĞLU

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Prof. Dr. Vahit TÜRK

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

Prof. Dr. Orhan SEVGİ

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

Prof. Dr. Ahad ANDİCAN

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

Prof. Dr. Tayfun AMMAN

Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Abdülkadir İLGEN

Prof. Dr. Mehmet GÜNENÇ

Prof. Dr. Vahdettin ENGİN

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK

Prof. Dr. Hüsniye Canbay TATAR

Prof. Dr. Taner TATAR

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

Doç. Dr. Uğur DOLGUN

Doç. Dr. Özgür Burak KAYMAKÇI

Doç. Dr. İlker AYTÜRK

 

Önemli Tarihler

Son Özet Gönderim Tarihi: 20 Ekim 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Ekim 2023

Sempozyum Tarihi: 18-19 Aralık 2023

Tam Metinlerin Teslim Tarihi: 30 Kasım 2023

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru ve Yazım Kuralları

 • Bildiri özeti, 250-500 kelime aralığında olmalıdır.

 • Sempozyum dili Türkçedir. Makaleler Türkçe olmalıdır. Ayrıca İngilizce özet istenmemektedir.

 • Bildiri özetleri Microsoft Word programında A4 sayfa boyutunda, Time News Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak iki yana yaslı yazılmalı; 1,5 satır aralığı ve 2,5 kenar boşlukları olacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Paragraf başlarında soldan 1 cm girinti verilmelidir. Paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanmalıdır.

 • Bildirinin başlığı, kalın ve tamamı büyük harflerle 14 punto olarak yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

 • Yazar(ların) adı ve soyadı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın ve 12 punto ile yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

 • Akademik unvan/kurum, yazarın ad ve soyadının altında, parantez içinde ve sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve 12 punto ile yazılmalıdır.

 • E-posta adresi, kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır.

 • Bildiri özetlerinin sonuna, konunun temel kavramlarını yansıtan en az üç anahtar kelime eklenmelidir.

 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmış ve tarafınıza gönderilmiş olan Özet Şablonu ve Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalı ve konu başlığı kısmına “Bildiri Özeti” yazılarak turkmilliyetciligi.istanbulocak@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilmelidir.

 

 

 

Tam Metin Yazım Kuralları

 • Tam metinler 5000-8000 kelime aralığında olmalıdır.

 • Metinlerde özet yer almamalıdır.

 • Metinler Microsoft Word programında A4 sayfa boyutunda, Times News Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak iki yana yaslı yazılmalı; 1,15 satır aralığı ve 2,5 kenar boşlukları olacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Paragraf başlarında soldan 1 cm girinti verilmelidir. Paragraflar arası boşluk 6nk olarak ayarlanmalıdır.

 • Bildirinin başlığı, kalın ve tamamı büyük harflerle 14 punto olarak yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

 • Alt başlıklar ise Paragraf girintisine eşit şekilde, Times News Roman yazı karakteri ile 12 punto, koyu harflerle, sola yaslı olarak yazılmalı, bu kural tüm alt düzey başlıklarda uygulanmalıdır.

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, bildiri başlığının altında, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın ve 12 punto ile yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

 • Akademik unvan/kurum bilgileri ve e-posta adresi, yazar adı ve soyadına (*) işareti ile eklenmiş bir dipnotunda yer almalıdır.

 • Dipnotlar, Time News Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak yazılmalı ve sayfa altında yer almalıdır.

 • Metnin yer aldığı dosya adı, “Yazar Adı Soyadı-Tam Metin” olacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmış olan metinler, konu kısmına “Yazar Adı Soyadı-Tam Metin” yazılarak turkmilliyetciligi.istanbulocak@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilmelidir.

 

 

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Birinci Yazar Adı ve Soyadı

Akademik Unvanı, Kurumu, Bölümü, e-posta adresi

İkinci Yazar Adı ve Soyadı

Akademik Unvanı, Kurumu, Bölümü, e-posta adresi

 

Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Anahtar Kelimeler: Birinci Anahtar Kelime; İkinci Anahtar Kelime; Üçüncü Anahtar Kelime.

 

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Muhasebe, Öz Eleştiri, Gelecek Tasavvurları

SEMPOZYUMU

(18-19 ARALIK 2023 / İSTANBUL)