Türk Ocaklarının kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesi ile Türk Ocağı İstanbul şubesince düzenlenen “Büyük Türkiye’ye Doğru” sempozyum serisinin dördüncüsü, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’ın katılımları ile 24 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

   Üç oturum halinde düzenlenen sempozyumun açılışını “Başlangıçta korumacı bir iktisadi anlayış vardı. Milli İktisat Politikası arzu edildi. Ama bugün artık onlar gereken sonucu verdi ve belli bir büyüklüğe ulaştık. Şimdi artık Türk müteşebbisinin, ilim âleminin, teknoloji üretenlerin hedefi, yeni, büyük markalar ortaya çıkarmak olmalıdır. Artık, hepimiz sadece Türkiye için değil, bütün dünya için düşünen, bütün dünya için üreten, bütün dünya için gayret gösteren bir insan olmalıyız, fert olmalıyız. Dünyanın bugün geldiği noktada, kan var, gözyaşı var, adaletsizlik var. Ama bizim tecrübemizde insanı eşref-i mahlûkat sayan bir anlayış, insanı her şeyin merkezine oturtan bir anlayış var ve bu anlayışa insanlığın ihtiyacı var. Ümit ediyorum ki, kısa zamanda bu tecrübe, sistemleştirilip insanlığın önüne bir model olarak konulacaktır. Bu toplantıların maksadı odur.” sözleri ile başlayarak yapan İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın ve Türk Ocaklarını sadece bir sivil toplum örgütü olarak görmenin büyük bir eksiklik olacağını, Türk Ocaklarının varlığı ve faaliyetlerinin, millî şuurun toplumsal yaşamdaki en belirgin ve en güçlü örneği olduğunu vurgulayan İstanbul Ticaret Odası adına konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Dursun Topçu’nun ardından, kürsüyü, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan devraldı.

   Türk Ocaklarının,  her dönemde bir ümidin, bir yükselişin ve daha güzel, daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'nin düşünce merkezi, hazırlık merkezi olduğuna ve bu fikirlerin, fikir hayatımızın gelişmesinde çok önemli katkısı olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Babacan: “2012 yılı hem dünya için, hem de Türkiye için oldukça önemli bir yıl olacak. 2012 yılı küresel ekonominin çok önemli sınavlardan geçeceği bir yıl olacak. Yine Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada da jeopolitik gelişmelerin son derece yakından izlenmesi gereken bir yıl olacak. Şu an itibariyle baktığımızda, Türkiye bir yandan Avrupa'daki bu ekonomik krizin etkilerinden kendini oldukça ayrıştıran bir şekilde, bir yandan da Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki siyasi gelişmelerin ve bazı sıkıntılı tabloların da yine kendisinden oldukça ayrıştırıldığı bir ortamda. Batı’dan Türkiye'ye doğru bakanlar, Türkiye'yi bir ekonomi başarısı olarak görüyor. Doğudan Türkiye'ye bakanlar, Türkiye'yi bir demokrasi başarısı olarak görüyor.” dedi.

   Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan’ın başkanlığını yürüttüğü ilk oturum; Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay’ın (Marmara Üni.) Osmanlı’dan günümüze uygulanan iktisat politikalarının bir özeleştirisini yaptığı “1912’den Günümüze İktisat Politikaları”, Doç. Dr. Abdülkadir İlgen’in (Bilecik Üni.) “1912’den Günümüze Zihniyet Değişimleri” konulu tebliğleri ile başladı. İlk oturumun son konuşmacısı Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun ise, “Küresel Türk Girişimciliği” konulu tebliğinde; tek parti döneminin devlet ağırlıklı kapalı modelinden, ithalat ikamesine yönelmiş karma ekonomik modelle ekonomi alanında yılların kaybedildiğine ve ilerleyen yıllarda gelen özel sektör öncülüğünde, yatırım, ihracat, üretim hedefli serbest piyasa ekonomisi ile gelişen ekonomi ile krizler geride bırakılarak son 10 yılda bir yatırım cazibesi merkezi, Avrasya’nın yükselen yıldızı haline gelindiğini vurguladı.

   Prof. Dr. Ahmet İncekara başkanlığında yürütülen ikinci oturumda, Yılmaz Tuna “İnsan ve Toplum; Parametreler, Değerler (Nüfus, İstihdam, Eğitim, İnsanî Değerler)”, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Talat Şentürk tarım sektöründeki yeniden yapılanma ihtiyacı ve gelecekteki beklentileri aktardığı “Tarım Sektörü: Yeniden Yapılanma”, TÜBİTAK TEYDEP başkan yardımcısı Sayın Hilmi Yavuz “Sanayi-Teknoloji-Arge/ Rekabet” konulu tebliğlerini sundular.

   Son oturum olan üçüncü oturum ise, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’in başkanlığında gerçekleştirildi. BDDK Üyesi Can Akın Çağlar’ın “Finansal Sektör”, Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş’ın “Kamu Ekonomisi” ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alp’in “Turizm” konulu tebliğleri, sempozyumun son tebliğleri oldu.