Büyük milletler tarihlerinden aldıkları ilhamla geleceğe yürürler. Bu ilhamı yeni nesillere aktarmada abide şahsiyetlerin önemi çok büyüktür. Türk tarihi bu açıdan çok zengindir. Ömrünü millet, vatan, devlet ve mukaddesat için harcamış sayısız devlet adamı, bilim ve kültür insanı, sanatçımız vardır. Türk milleti, özellikle fetret dönemlerinde böyle büyük insanlar, liderler çıkarmış bir milletidir. Bu büyük insanlar içerisinde biri vardır ki 20. Yüzyılda milletimizin tarihine damgasını vurmuş, bizleri karanlık bir tablodan ay-yıldızın ışığının parıldadığı bir geleceğe götürecek mücadelenin liderliğini yapmıştır. Trablusgarp'tan Suriye'ye, Çanakkale'den Sakarya'ya ve Büyük Taarruz’a bir kahramanlık destanı yazmış, Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için önderlik etmiş olan bu isim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

Vefatının 79. yılında bu büyük kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk Ocakları olarak bu büyük Türk milliyetçisini saygıyla tazim ederken, düşüncelerine ve eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

Büyük Atatürk , "yaratılışımda bir fevkaladelik varsa, o da Türk olarak yaratılmamdır" sözüyle özetleyebileceğimiz bir şekilde Türk milletinin tarihi tecrübesini, kahramanlığını ve kudretini liderliğinde ortaya koymuş ve Türk milletinin bir evladı olarak gönüllerimizde yer edinmiştir. Bütün tarihimiz ve ecdadımız gibi Atatürk'ü de gereksiz tartışmaların, zamanın şartlarını değerlendirmeden yapılan eleştirilen hedefi yapmak isteyen odaklar yahut ideolojik körlükle bu yanlışa düşen kesimler bilmelidir ki, Türk tarihi şanlı bir destandır ve doğrusu, yanlışıyla bizimdir. Geçmişimizi bugün için bir kutuplaşma aracı olarak kullanmak sadece bu millete ve tarihe değil, hakikate de ihanet etmektir. Tarihin zor dönemeçlerinden birinde olduğumuz bugünlerde dönemin çeşitli gelişmeleri bahane edilerek Atatürk’ün aziz hatırasına gölge düşürülmesini tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir.

Tarih göstermektedir ki, büyük Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletine tarihinin en büyük hizmetlerinden birini yapmışlardır. Gelecek nesiller de bu kahramanları örnek alarak büyük işler yapamaya devam edecektir. Büyük Gazi’nin naçiz vücudu toprak olsa da Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar yaşayacaktır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun