10 Ekim 2020

Başkanımız Dr. Cezmi Bayram, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında sivil halka karşı düzenlenen saldırının ardından,  sivil toplum kuruluşlarının da katılıdığı "Karabağ Azerbaycan Toprağıdır" toplantısında Türk ve Dünya kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

"Ermenistan Saldırganlığının Sebebi için  Tarihe Bakılmadır"

Başkanımız, Ermenistan'ın Karabağ işgalinin nedenlerine bakmak için geriye dönerek tarih içerisinde 
Ermenilerin 1918 senesinden beri özellikle nüfusun büyük çoğunluğu Türk olan eski Revan hanlığının topraklarında Rusya, ABD ve İngilizlerin desteğiyle bölgede ilk kez bir Ermeni devleti kurulduktan sonra Ermenilerin bu tarihten itibaren nasıl şımartıldığını ve onlara ne tür katkıların sunulduğunu görmenin yeterli olduğunu söyledi. Böylece Ermenilerin sürekli olarak Azerbaycan topraklarını işgal cesaretini nereden aldığını belirtti."Ermenistan Terör ve İşgal Devletidir"

Dr. Cezmi Bayram, Azerbaycan topraklarına toplu halde yerleştirilmesinden itibaren sürekli işgal girişiminde bulunan ve terör devletine yakışan bu hareketiyle Ermenistan'ın bir terör ve işgal devleti olarak tanımlanmasını doğru bulmuştur.  Başta Rusya olmak üzere Batı’nın desteğini alan Ermenistan'ın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan’la birleştirmek, bu bölgeyi Türklerden temizlemek amacıyla saldırlar başlattığını ve bu saldırıların sonucunda Azerbaycanlıların evlerini yakanın, sivil halka acımasızca davranın, kadın çoluk çocuk demeden katliamlar yapanın Ermenistan devleti olduğunu söyledi.


"Ermenistan Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir"


Başkanımız, Ermenistan'nın Avrupa uluslararası hukuk sözleşmelerinde yazılı hükümleri açık bir şekilde ihlal ettiğini söyleyerek özellikle 1949 Cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleri, “Soykırım Cinayetlerinin Önlenmesi ve Cezalandırılması” sözleşmesi; İnsan Haklarının ve Başlıca Özgürlüklerin Sağlanması hakkında” 1950 yılı Avrupa sözleşmesi;“Askeri Münakaşalar Zamanı Kültür Servetlerinin Korunması hakkında” Haag sözleşmesi;“Kültürel Servetlerin Yasadışı Piyasaya Sürülmesi hakkında” Paris sözleşmesi ve Birleşik Milletler Teşkilatı’nın 1948 yıl tarihli “Tecavüz Kavramı” beyanını ve Güvenlik Konseyince 1993 yılında kabul edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün tanınmasına ve işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının şartsız boşaltılması hakkında kararları hiçe sayarak uluslararası hukukun kontrolünden çıktığını ve işgalci politikayı sürdüğünü belirtti.
 
   " Karabağ Azerbaycan Toprağıdır"

Başkanımız, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu söyleyerek bunun derhal kabul edilmesi gerektiğini ve Ermenistan bu topraklardan hemen çekilmesini önemle vurguladı.  Barışı ve uluslararası hukuku tehdit eden Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınıyarak, Ermenistan’dan derhal terörist devlet olma hüviyetinden kurtulup hukuk devleti olmasını ve saldırıları durdurması çağrısında bulundu. 

Dr. Cezmi Bayram, " Ermenistan, Birleşik Milletler Teşkilatı'nın dört kararına uyarak Azerbaycan topraklarını terk etmelidir. Ayrıca bölgede uluslararası hukuk kurallarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin topraklarını korumak için yaptığı Türk Ocakları olarak mücadelesinin yanındayız ve her zaman da yanında olacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." açıklanmalarında bulundu.

 
 
İstanbul Türk Ocağı