BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ: BATI TRAKYA

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

27-29 NİSAN /İSTANBUL

 

 

 

 

 

27 NİSAN 2017

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                           (Mavi Salon 1)                                   (09:30-10:30)

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü)

Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocağı Başkanı)

Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)

 

Çay Arası:           (10:30-10:45)

 

 

 

 

1.1.  OTURUM – Batı Trakya’da Vakıflar ve Müftülükler                 (Mavi Salon 1)                                   (10:45-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir AYDIN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye)

“Batı Trakya Türklerinin Hukukî Statüsü ve Vakıflar”

Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Türkiye)

“Defterdar Ahmet Efendi Vakfının Gümülcine’deki Mülkleri (17. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk Çeyreğine Kadar)”

Fehim AHMET (Gümülcine Müftü Yardımcısı – Yunanistan)

“Batı Trakya’da Sosyal Hayatta Türk İslâm Kültürünün Rolü”

Mehmet İMAMOĞLU (Araştırmacı – Yunanistan)

“Yunanistan’da Müftülerin Seçiminde Yapılan Haksızlıklar”

 

 

Yemek Arası:     (12:00-13:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  OTURUM – Batı Trakya’da Osmanlı Mirası                 (Mavi Salon 1)                                   (13:30-14:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ (Marmara Üniv. Emekli Öğretim Üyesi – Türkiye)

Öğr. Gör. Dr. Neval KONUK (Marmara Üniversitesi – Türkiye)

“Dedeağaç, Ferecik, Gümülcine ve İskeçe Osmanlı Hükümet Konaklarında İdeoloji, Erk ve Mekân”

Prof. Dr. Mahir AYDIN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

“Gümülcine Mülkiye İdadîsi”

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

“Efemera Ürünlerin Işığında 1920’lerin Gümülcine’sinde Bir Genç: Gayrimübadillerin Fotoğrafçısı Ahmet Mehmet (Hamdi)”         

 

2.2.  OTURUM – Batı Trakya’da Din ve Tasavvuf                 (Mavi Salon 2)                    (13:30-14:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Haşim ŞAHİN (Sakarya Üniversitesi – Türkiye)

“Fetih ve İskân: Seyyid Ali Sultan’ın Batı Trakya’daki Faaliyetleri”

İbrahim BALTALI (Araştırmacı – Yunanistan)

“Batı Trakya’da Dergâhlar ve Tekkeler”

Dr. Hüseyin BOSTANCI (Araştırmacı – Yunanistan)

“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığında Din Eğitimi”

 

Çay Arası:           (14:30-14:45)

 

 

 

3.1.              OTURUM – Batı Trakya’da Sosyal Yapı                 (Mavi Salon 1)                                   (14:45-15:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi – Türkiye)

Sabriye KASIM DELİOĞLU (Ressam – Yunanistan)

“Gönlümüzdeki İskeçe”

Yrd. Doç. Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi – Türkiye)

“Batı Trakya Türkleri Rodoplar Bölgesi Sosyo-Kültürel Yapısı”

Mehmet TÜRKER  (Araştırmacı – Türkiye)

“Rodoplar’da Bir Türk Köyü: Sindelli”

 

3.2.              OTURUM  -  Batı Trakya’da Gelenek                      (Mavi Salon 2)                                   (14:45-15:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu TOZDUMAN TERZİ (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Mümin MÜMİN (Araştırmacı – Yunanistan)

“Batı Trakya Türklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri”

Sevil ŞERİFOĞLU (Gazeteci – Yunanistan)

“İskeçe Ova Bölgesinde Yaşam, Düğün ve Doğum Gelenekleri”

Sabiha TANSUĞ (Etnolog – Türkiye)

“Batı Trakya Kadın Başlıkları ve Gelin Hotozları”

 

Çay Arası:           (15:45-16:00)

 

 

 

 

 

4.1.              OTURUM - Batı Trakya’da İletişim                                          (Mavi Salon 1)                   (16:00-17:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN (Trakya Üniversitesi – Türkiye)

“Genel Hatlarıyla Batı Trakya Gümülcine Ağzına Bir Bakış”

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi – Türkiye)

“Batı Trakya Türk Basınında Trakya Gazetesi”

Hüseyin MEHMET (Araştırmacı – Yunanistan)

“Bitmeyen Çocukluk Serüveni: Batı Trakya Türklerinde Çocuk Dergileri ve Dergiciliği”

 

4.2.              OTURUM – Batı Trakya’da Edebiyat                                      (Mavi Salon 2)                   (16:00-17:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil BAL (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Rahmi ALİ (Araştırmacı – Yunanistan)

“Batı Trakya Türk Azınlığında Edebiyat”

Doç. Dr. Murat KACIROĞLU (Erzurum Teknik Üniversitesi – Türkiye)

“Batı Trakyalı Bir Romancı: Mehmet Arif (Kemal Şevket Batıbey) ve Romanlarında Batı Trakya’nın Yakın Tarihi”

Doç. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ (Erzurum Teknik Üniversitesi – Türkiye)

“Yerli – Yabancı Seyyahlar Nazarından Batı Trakya Türkleri Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme”

 

Çay Arası:           (17:00-17:15)

 

 

5.1.              OTURUM – Batı Trakya’da Halk Bilim                                  (Mavi Salon 1)                   (17:15-18:15)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ (Erciyes Üniversitesi – Türkiye)

“Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Unsurlar”

Koray HASAN (Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı – Yunanistan)

“Batı Trakya’da Tarihî Seçek ve Alantepe Yağlı Güreşleri”

İlknur HALİL (Sosyolog – Yunanistan)

“Batı Trakya’da Beslenme Kültürü ve Geleneksel Batı Trakya Türk Mutfağı”

 

 

SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ                                        (Mavi Salon 1)                   (18:15-19:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Emime GÜRSOY NASKALİ (Marmara Üniv. Emekli Öğretim Üyesi – Türkiye)

Prof. Dr. Mahir AYDIN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi – Türkiye)

Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocağı – Türkiye)