YRD. DOÇ.DR. ÖMER AYDIN : “ AKP DENETİMSİZ BİR HUKUK DEVLETİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAKTADIR ”

İstanbul Türk Ocağı 100. Yıl Sohbetleri  kapsamında   14 Şubat    Cuma günü saat 18.00’ de  “ Hukuk Devleti ”  konulu bir panel  düzenlendi.

İstanbul Türk Ocağı konferans salonunda gerçekleştirilen panel , İstanbul  Türk Ocağı  Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Panelde söz alan Yrd. Doç. Dr. Ömer Aydın , “  ‘ Hukuk Devleti ‘ kavramı 1961 Anayasasına girmiştir.” dedi.  18.yy ‘da başlayan anayasal akımların amacının iktidarı sınırlamak olduğunu vurgulayarak , şöyle dedi: “ Anayasa hareketi 1787 yılında başlamıştır. Bu tarihten sonra Avrupa devletlerinde de başlamıştır. Hukuk devleti , hukuk kurallarının içeriğiyle de ilgilenir. Yapılan kanunlar uygulanırken hukuk dışı uygulamaları kim denetleyecektir?  Hukuk devleti tam da bu sorunun cevabında düğümlenmektedir.”

Aydın demokrasi konusunda  temsili demokrasiden , müzakereci demokrasiye doğru bir kayma olduğunu belirterek : “ 1924 Anayasasına bakıldığında  ‘ Kuvvetler Ayrılığı’ ndan bahsedilir. Ancak yargı denetiminden çok fazla söz edilmez.” dedi.

Aydın  2002 yılından  günümüze kadar olan siyasi ortamı ve hukuk çıkmazları hakkında şöyle konuştu : “ 2002-2005 yılları arasında AKP ‘nin koalisyon ortağına ihtiyacı vardı.Bu koalisyon ortağı ; Avrupa Birliğidir. 2003 yılındaki 1 Mart tezkeresi kırılma  noktasıdır. İkinci kırılma noktası ise ‘ Annan Planıdır.’ Bu iki durumda da Milli Güvenlik Kurulu herhangi bir tavsiye kararı almamıştır. Tüm insiyatif AKP hükümetine bırakılmıştır. Bir diğer kırılma noktası , 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin almış olduğu ‘ Türban ‘ kararıdır. 2007 yılında ise tam bir siyasi savaş yaşanmıştır. Cumhur Başkanlığı seçimlerinde yaşanan bu siyasi savaş hukuk devleti kavramının anlamının da yeniden yorumlanmasını zorunlu kılmıştır. Günümüze baktığımızda AKP , denetimsiz bir hukuk devleti oluşturmaya çalışmaktadır.”  

Onur Kaplan